JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,897
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,897

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด (Bee House Co.,Ltd)  บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน, โรงแรม และสินค้าที่ทำด้วยผ้า   เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2528  “Beehouse” เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องใช้สําหรับโรงแรมมายาวนานเกือบ 30 ปี   เราได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นนําทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากที่เลือกใช้สินค้าและบริการจากเราอย่างต่อเนื่อง  ขยายตัวเป็นผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีโรงงานเป็นกำลังผลิตสำคัญในการสนับสนุนการขายที่สำคัญทั้งสองตลาด                                                นโยบายบริษัท                นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบีเฮ้าส์ จะยึดถือการทำความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยพยายามจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงามไม่ซ้ำแบบใครและราคาพอสมควร                                        ประเภทสินค้าที่ขายของใช้ภายในบ้าน, ภายในโรงแรม, บนเครื่องบิน ฯลฯ 


1. กำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปีของแผนกขาย Online ร่วมกับผู้บริหาร โดยพิจารณาจากยอดขายของแผนกในปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด และกำลังซื้อของลูกค้า เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของแผนก 2. กำหนดแผนงานของหน่วยงานขาย Online โดยดำเนินการวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. กำหนดราคาขายของสินค้า Online โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อสร้างผลกำไรจาการขาย 4. กำหนดแนวทางในการบริหาร stock สินค้า โดยกำหนดปริมาณและแนวทางการตรวจนับสินค้า เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อการขายและไม่มีปริมาณสินค้าเหลือคงคลังมากเกินความจำเป็น 5. หาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจากการขายสินค้า Online และข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 6. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแผนกขาย Online โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมต้นทุนการขายและช่วยสร้างกำไรให้กับบริษัท 7. ควบคุมดูแลการเก็บเงินค่าสินค้าของแผนกขาย Online เพื่อให้ได้รับชำระเงินค่าสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 8. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนและคาดการณ์ยอดขายของแผนกล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายบริหารงานของบริษัท 9. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนก โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบตามทักษะที่จำเป็นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในงานขาย 10. ดูแลอัตรากำลังคนของแผนก โดยการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมพร้อมประสานกับแผนกทรัพยากรบุคคลในการสรรหาเพื่อให้มีกำลังคนเพียงพอต่อการดำเนินการ 11. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการขาย Online โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการขายออนไลน์มาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย เพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า 12. พัฒนาการจัดส่งสินค้า โดยการหาช่องทางการส่งสินค้าใหม่ ๆ ที่ทีความเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลาและไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่ง

สินค้าและบริการ

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด (Bee House Co.,Ltd)  

บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน, โรงแรม และสินค้าที่ทำด้วยผ้า   เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2528 

 “Beehouse” เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องใช้สําหรับโรงแรมมายาวนานเกือบ 30 ปี   เราได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมชั้นนําทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากที่เลือกใช้สินค้าและบริการจากเราอย่างต่อเนื่อง 

 ขยายตัวเป็นผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีโรงงานเป็นกำลังผลิตสำคัญในการสนับสนุนการขายที่สำคัญทั้งสองตลาด

                                                นโยบายบริษัท

                นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบีเฮ้าส์ จะยึดถือการทำความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยพยายามจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงามไม่ซ้ำแบบใครและราคาพอสมควร

                                        ประเภทสินค้าที่ขาย

ของใช้ภายในบ้าน, ภายในโรงแรม, บนเครื่องบิน ฯลฯ

 

ผจก./หน.แผนกขายออนไลน์

ผจก./หน.แผนกขายออนไลน์

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปีของแผนกขาย Online ร่วมกับผู้บริหาร โดยพิจารณาจากยอดขายของแผนกในปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด และกำลังซื้อของลูกค้า เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของแผนก
2. กำหนดแผนงานของหน่วยงานขาย Online โดยดำเนินการวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. กำหนดราคาขายของสินค้า Online โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อสร้างผลกำไรจาการขาย
4. กำหนดแนวทางในการบริหาร stock สินค้า โดยกำหนดปริมาณและแนวทางการตรวจนับสินค้า เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อการขายและไม่มีปริมาณสินค้าเหลือคงคลังมากเกินความจำเป็น
5. หาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจากการขายสินค้า Online และข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
6. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแผนกขาย Online โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมต้นทุนการขายและช่วยสร้างกำไรให้กับบริษัท
7. ควบคุมดูแลการเก็บเงินค่าสินค้าของแผนกขาย Online เพื่อให้ได้รับชำระเงินค่าสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
8. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนและคาดการณ์ยอดขายของแผนกล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายบริหารงานของบริษัท
9. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนก โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบตามทักษะที่จำเป็นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในงานขาย
10. ดูแลอัตรากำลังคนของแผนก โดยการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมพร้อมประสานกับแผนกทรัพยากรบุคคลในการสรรหาเพื่อให้มีกำลังคนเพียงพอต่อการดำเนินการ
11. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการขาย Online โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการขายออนไลน์มาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย เพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
12. พัฒนาการจัดส่งสินค้า โดยการหาช่องทางการส่งสินค้าใหม่ ๆ ที่ทีความเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลาและไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่ง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าผ่านทาง ระบบ Online หรือ Website อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ Website และในการพัฒนาระบบการขาย Online ทั้งหน้าร้านหรือหลังร้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้าน Social Media และการทำตลาด Online
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของ Google เช่น Google Ad Words, Google Analytics ฯ
มีความรู้ทางด้าน SEM และ SEO
สามารถพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  -โบนัส
  -เบี้ยขยัน
  -ทุนการศึกษา
  -ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  -งานตรวจสุขภาพประจำปี
  -เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
  -เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
  -ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - thanutcha.p@beehouseintl.com
            - hr@beehouseintl.com

ข้อมูลติดต่อ

ธนัชชา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 195/17-21 ซอยพหลโยธิน 32
บีเฮ้าส์ จำกัด 195/17-21 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 025613940 ต่อ 1501
แฟกซ์. : 02-941-9771

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
ลาดพร้าว
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 8 รายการ