JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,812
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,812

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในลักษณะเป็นผู้รับเหมาหลัก รับเหมางานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยลักษณะงานได้กระจายไปในหลายประเภทของงาน เช่น งานก่อสร้างอาคารแสดงดนตรี โรงพยาบาล อาคารเรียน หรืองานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน   สัมภาษณ์งาน  ซ.กิ่งแก้ว 30  ถนนกิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.เมือง  จ.สมุทปราการ                


1. ควบคุมดูแลและตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการดำเนินงานภายในโครงการที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่างานด้านการสนับสนุนของโครงการสามารถตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้ 2. ประสานงานกับฝ่ายหน้างานเพื่อออก PR ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกับการใช้งานจริงรวมถึงการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร ตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 3. ประสานงานสโตร์กลางหรือหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการสรรหาวัสดุอุปกรณ์,การขนส่งที่โครงการต้องการใช้งานเพื่อขอโอนย้าย ( ถ้ามี ) 4. สรุปสถานะการสั่งซื้อวัสดุ ( PR-PO-รายการส่งวัสดุ )ส่ง ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกวันจันทร์ พร้อมติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ ในการส่งเอกสารใบ PR โดยประมาณวันที่กำหนดในการส่งสินค้า อุปกรณ์ ที่จะเข้ามาให้ทันกับการใช้งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 5. ติดตามวัสดุอุปกรณ์ให้ส่งเข้าหน่วยงานให้ทันกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ 6. ในการรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ส่งมาให้หน่วยงานฯ จะต้องดำเนินการตรวจรับร่วมกับ พนักงานสโตร์ หรือผู้สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้ตรงกับความต้องการ พร้อมกับมีการตรวจนับให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงนามร่วมกันทุกฝ่ายที่ตรวจรับ 7. นำเอกสารของใบส่งสินค้า ใบส่งของชั่วคราว หรือเอกสารกำกับสินค้า นำไปบันทึกในทะเบียนรับสินค้า แล้วนำไปประกบกับเอกสาร PO (ใบเบิก/ใบสั่งซื้อ) เพื่อตรวจสอบจำนวน ราคา ชนิด ฯลฯ ให้ตรงกันพร้อมสรุปส่งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. นำเอกสารที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกในแบบฟอร์มบันทึกสต๊อกแยกประเภทให้ถูกต้องตามระบบบัญชีรับเข้า และนำเอกสารของใบเบิกจากสโตร์ นำมาตัดจ่าย กรณี ที่มีการจ่ายออกเพื่อนำไปใช้งาน ตามขั้นตอน 9. ให้ฝ่าย สต๊อก สรุปยอดสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและรายการทรัพย์สิน หลังจากที่มีการรวบรวมเอกสารสินค้า และ จ่ายสินค้าออกให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดหลังสิ้นเดือน แล้ว โดยสรุปยอดสินค้าคงเหลือให้ฝ่ายสโตร์กลาง ทุกสิ้นเดือน 10. กำหนดแผนที่ ในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และอาณาบริเวณ ให้ชัดเจน พร้อมกับติดประกาศให้ทุกฝ่ายในโครงการรับทราบโดยทั่วถึง และให้กำหนดการเบิกจ่ายในส่วนที่ต้องควบคุมสินค้าพิเศษ ให้ควบคุมเพื่อป้องกันการสูญเสียและสูญหาย 11. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ กับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการเสียหาย ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการเบิก - จ่ายและมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อหามาตรการแก้ไข ในแต่ละกรณีที่พบความผิดพลาด. 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สินค้าและบริการ

วีดีโอ

Stock/ Store Officer

Stock/ Store Officer

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลและตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการดำเนินงานภายในโครงการที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่างานด้านการสนับสนุนของโครงการสามารถตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้
2. ประสานงานกับฝ่ายหน้างานเพื่อออก PR ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกับการใช้งานจริงรวมถึงการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร ตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
3. ประสานงานสโตร์กลางหรือหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการสรรหาวัสดุอุปกรณ์,การขนส่งที่โครงการต้องการใช้งานเพื่อขอโอนย้าย ( ถ้ามี )
4. สรุปสถานะการสั่งซื้อวัสดุ ( PR-PO-รายการส่งวัสดุ )ส่ง ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกวันจันทร์ พร้อมติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ ในการส่งเอกสารใบ PR โดยประมาณวันที่กำหนดในการส่งสินค้า อุปกรณ์ ที่จะเข้ามาให้ทันกับการใช้งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
5. ติดตามวัสดุอุปกรณ์ให้ส่งเข้าหน่วยงานให้ทันกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้
6. ในการรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ส่งมาให้หน่วยงานฯ จะต้องดำเนินการตรวจรับร่วมกับ พนักงานสโตร์ หรือผู้สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ให้ตรงกับความต้องการ พร้อมกับมีการตรวจนับให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงนามร่วมกันทุกฝ่ายที่ตรวจรับ
7. นำเอกสารของใบส่งสินค้า ใบส่งของชั่วคราว หรือเอกสารกำกับสินค้า นำไปบันทึกในทะเบียนรับสินค้า แล้วนำไปประกบกับเอกสาร PO (ใบเบิก/ใบสั่งซื้อ) เพื่อตรวจสอบจำนวน ราคา ชนิด ฯลฯ ให้ตรงกันพร้อมสรุปส่งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. นำเอกสารที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกในแบบฟอร์มบันทึกสต๊อกแยกประเภทให้ถูกต้องตามระบบบัญชีรับเข้า และนำเอกสารของใบเบิกจากสโตร์ นำมาตัดจ่าย กรณี ที่มีการจ่ายออกเพื่อนำไปใช้งาน ตามขั้นตอน
9. ให้ฝ่าย สต๊อก สรุปยอดสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและรายการทรัพย์สิน หลังจากที่มีการรวบรวมเอกสารสินค้า และ จ่ายสินค้าออกให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดหลังสิ้นเดือน แล้ว โดยสรุปยอดสินค้าคงเหลือให้ฝ่ายสโตร์กลาง ทุกสิ้นเดือน
10. กำหนดแผนที่ ในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และอาณาบริเวณ ให้ชัดเจน พร้อมกับติดประกาศให้ทุกฝ่ายในโครงการรับทราบโดยทั่วถึง และให้กำหนดการเบิกจ่ายในส่วนที่ต้องควบคุมสินค้าพิเศษ ให้ควบคุมเพื่อป้องกันการสูญเสียและสูญหาย
11. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ กับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการเสียหาย ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการเบิก - จ่ายและมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อหามาตรการแก้ไข ในแต่ละกรณีที่พบความผิดพลาด.
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถทำงานประจำไซร์งานได้

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.เงินเดือนประจำ+เบี้ยขยัน+อื่นๆ
  2.ประกันสังคม
  3.ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  4.โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  5.ประกันสุขภาพกลุ่ม
  6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  8.มีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ
  9.อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัทกำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@utmosttech.co.th
            - natthathicha.n@utmosttech.co.th

ข้อมูลติดต่อ

พัชรกัญญ์ พานแก้ว (ไก่)
บางพลี สมุทรปราการ 10540 49/33 หมู่4 ซ.กิ่งแก้ว30 ถนนกิ่งแก้ว
อัทโมสท์เทค จำกัด 49/33 หมู่4 ซ.กิ่งแก้ว30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ10540 ประเทศไทย
โทร. 02-750-3595 ต่อ 312

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : ประจำโครงการ ราชามงคล (คลอง 6)

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 9 รายการ