ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจรในเรื่องของน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนในประเทศไทย บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการขยายงานและเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป


สินค้าและบริการ

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ส่งจ่ายน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ให้กับนิคมอุตสาหกรรม สนามบิน และท่าเรือนิคมอุตสาหกรรม

พนักงานบัญชีอาวุโส

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ , ใบลดหนี้ , และการบันทึกบัญชี โครงการต่าง ๆ ออกใบแจ้งหนี้ เดือนละ 1 ใบ
2. ติดตามหนี้ค้างชำระ และเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนด ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชี เมื่อได้รับเงิน
3. จัดทำการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ และการบันทึกบัญชี ในส่วนของ Suppliers ส่งใบแจ้งหนี้ พร้อมแนบ P.O. ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงนามใน attested
4. จ่ายเงินให้ Suppliers โดยจัดทำ Payment voucher และการบันทึกบัญชี
5. จัดทำ Payment voucher และการบันทึกบัญชี
6. บันทึกบัญชีเงินสดย่อย บันทึกบัญชี Clearing advance
7. จัดทำสรุป BANK ทุกสิ้นเดือน และบันทึกบัญชี
8. ดูแลหลักประกันของบริษัท ทั้งในส่วนของลูกค้าและ Suppliers พร้อมทำสรุปรายงาน
9. บันทึกบัญชีสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง ใช้ไป
10. บันทึกบัญชีสินทรัพย์ (โอน ขาย จำหน่ายซาก) และค่าเสื่อมราคา
11. บันทึกบัญชีตั้งค้างจ่าย
12. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
13. ปิดบัญชี ทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล
14. Reconciliation ทุกบัญชีในงบดุล
15. รายงานงบกำไรขาดทุนของบริษัท แยกตามโครงการ
16. รายงานงบกำไรขาดทุนโครงการ แยกตามระบบงาน ส่งให้โครงการภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
17. จัดทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ ส่งให้สรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
18. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้สรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
19. จัดทำอาการสแตมป์ (ถ้ามี)
20. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ระบบบัญชี ACCPAC ประกอบด้วย AR AP GL
ระบบ Cash Connect การจ่ายเงินผ่านการโอนบัญชี
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Excel
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : กนกพร
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-658-6299 ต่อ 34
  อีเมล : hrgem@gem-env.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • m_pannawat@gusco.co.th
 • h_patcharin@gusco.co.th
 • hrgem@gem-env.co.th
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  พัชรินทร์ หอมละออ
  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 17,2,40,48,501,508,51
   1,513

  • ชิดลม

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top