เกี่ยวกับเรา

สถาบัน IEO Abroad ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานในต่างประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมาเป็นระยะเวลาร่วม 15 ปีและยังได้ดำเนินด้านเอกสารวีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยอีกด้วย  โดยโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship / Career Training in United States) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกงาน ทั้งกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโทในสาขา  Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Science  หรือหากไม่ได้จบการศึกษาตรงสายวิชาจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปโดยระยะเวลาฝึกงานในโครงการแบ่งเป็น 2 แบบคือ 6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์การทำงานรวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของนานาชาติ


สินค้าและบริการ

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

วีดีโอ

งานด้าน IT & Engineering ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Electro Engineering, Web Development, Industrial Embedded System Engineering,Simulation Engineering,Front End Engineering,Device Engineering)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : เวลาทำงานขึ้นอยู่กับ HR เป็นคนจัดตารางงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อไปถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. Electro Engineering Program – Bethlehem, PA
- เชื่อมต่อหน้าจอ ส่วนประกอบอื่นๆกับ microcontroller
- สร้าง GUI สำหรับหน้าจอสัมผัส
- วางแผน ค้นคว้า และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2. Web Development Program – Alpharetta, GA
- เขียนโค้ดเพื่อใช้พัฒนาซอฟต์แวร์
- สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ โดยใช้ HTML/CSS เป็นตัวช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากบริการและฐานข้อมูลในระบบ
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท

3. Industrial Embedded System Engineering Program – Somerville, MA
- พัฒนาอุปกรณ์ทีี่ช่วยตรวจจับข้อมูลเซ็นเซอร์ของ Oil/gas
- สามารถใช้โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Cat-M1, GPS และ BLE

4. Simulation Engineering Program – Somerville, MA
- พัฒนาอุปกรณ์ทีี่ช่วยตรวจจับข้อมูลเซ็นเซอร์ของ Oil/gas
- พัฒนาข้อมูลในระบบ AI ของบริษัท
- สามารถใช้โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Cat-M1, GPS และ BLE

5. Front End Engineering Program – Somerville, MA
- พัฒนาอุปกรณ์ทีี่ช่วยตรวจจับข้อมูลเซ็นเซอร์ของ Oil/gas
- พัฒนาข้อมูลในระบบ AI ของบริษัท
- สามารถใช้โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Cat-M1, GPS และ BLE

6. Device Engineering Program – Somerville, MA
- พัฒนาอุปกรณ์ทีี่ช่วยตรวจจับข้อมูลเซ็นเซอร์ของ Oil/gas
- พัฒนาข้อมูลในระบบ AI ของบริษัท
- สามารถใช้โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Cat-M1, GPS และ BLE

**หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท ผู้เข้าร่วมโครงการควรมีความหยืดหยุ่นในหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน**
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. กำลังศึกษาทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปทำงาน
2. กรณีจบไม่ตรงสาย ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
3. มีความรับผิดชอบ อดทน และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. มีความหยืดหยุ่น พร้อมเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอ
5. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 12 - 18 เดือน
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7. หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ไม่เป็นโรคติดต่อ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ค่าตอบแทนรายชั่วโมง/รายเดือน เฉลี่ย 18,000 - 50,000 บาท/ เดือน
  - ประกันอุบัติเหตุในเวลางาน
  - OTมีให้บางตำแหน่งงาน
  - เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฟางข้าว
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0972458294, 0909186023
  อีเมล : consult@ieo.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • consult@ieo.co.th
 • linly@ieo.co.th
 • info@ieo.co.th
 • internship_team@ieo.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณลินลี่
  IEO Abroad
  80 อาคาร เค.เอ.เอ็น. เพลส ห้องเลขที่ 104 ชั้น 1 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 17,77

  • ช่องนนทรี

  • สีลม

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัดเป็นตัวแทนจากองค์กรและรัฐบาลประเทศต่างๆในการทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Overseas Internship and Career Training

  Head office: เลขที่ 80 อาคาร เค.เอ.เอ็น.เพลส ห้องเลขที่ 104 ชั้น 1 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  มีที่จอดรถ

  สถานที่ปฏิบัติงานจริง:
  - Los Angeles, California
  - Bethlehem, Pennsylvania
  - Alpharetta, Georgia
  - Somerville, Massachusetts
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top