เกี่ยวกับเรา

เป็นธุรกิจ กิจการรับบริการติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ


หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Supervisor) ประจำสาขาพิษณุโลก

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),พิษณุโลก (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 20,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : *เวลาทำงาน -2 สัปดาห์แรก จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. -2 สัปดาห์หลัง จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.(เวลาเลิกงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเวลาปกติ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้คำปรึกษา สอนงาน และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมที่รับผิดชอบ
2.บริหารจัดการ เพื่อให้ทีมได้มาซึ่งยอดจัดเก็บตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และ ภายนอกบริษัทฯ
4.ตรวจสอบ(Review) บัญชีของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.สืบค้น ค้นหาข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อผู้เช่า หรือผู้ค้ำ เพื่อติดตามทวงถามหนี้ตามบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
6.เจรจาต่อรอง และเสนอทางเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดชำระ หรือรับทรัพย์สินคืน
7.เรียกรายงาน และอ่านรายงาน รวมถึงสามารถอธิบายข้อมูลรายงานต่อหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชาได้
8.ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารของทีม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนก
9.ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ และ Collection Policy อย่างเคร่งครัด
10.ปฏิบัติงานด้วยใจให้บริการ ให้คำปรึกษา ช่วยหาทางออก และเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี
11.ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับของบริษัทฯ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ประจำพื้นที่พิษณุโลก 2 อัตราและประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
1.จบการศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา หรือ ผ่านประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน
2.อายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
3.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Power point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
5.มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6.มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  -ประกันสังคม
  -ประกันอุบัติเหตุ
  -ค่าตำแหน่ง
  -ยูนิฟอร์ม
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hrtpsrrk@gmail.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  นางสาวน้ำอ้อย เขียวแก้ว
  บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
  164/1 ม.2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top