JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
53
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 53

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้1. บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี2. บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม3. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน 4. บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

 

5. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย

 


1. ปฏิบัติตามนโยบาย / กลยุทธ์ และวิธีการในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 2. ดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ Content สำหรับการเผยแพร่งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร บนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่ในอนาคตให้มีความทันสมัย ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3. ผลิต ออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย 4. สร้างสรรค์เนื้อหา content ข้อมูลข่าวสาร บทความ ในลักษณะงานประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทฯ ในเครือ ให้แก่สาธารณชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 5. รวบรวมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดีย ให้สอดคล้องและบรรลุแผนการดำเนินงานต่อไป 6. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สินค้าและบริการ

บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ได้แก่

1. บริการรับกำจัดบำบัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยวิธี ฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอัตรายแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Lanfill), ปรับเสถียรและฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่เป็นอัตรายแบบปลอดภัย (Secure Lanfill), ทำเชื้อเพลิงผสมเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending), ทำก้อนเชื้อเพลิงทดแทน (RDF), การเผาทำลายในเตาเผาของเสียอันตรายโดยเฉพาะ และเผาเพื่อเอาพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า

2. บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์กากของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

3. บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยใช้รถขนส่งที่ได้รับใบอนุญาต วอ.8 และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

**ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์  เวลา 08.00-17.00 น.**

 

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โซเชียลมีเดีย)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โซเชียลมีเดีย)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ)
เงินเดือน(บาท) : 14,000+
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตามนโยบาย / กลยุทธ์ และวิธีการในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
2. ดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ Content สำหรับการเผยแพร่งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร บนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่ในอนาคตให้มีความทันสมัย ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ผลิต ออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย
4. สร้างสรรค์เนื้อหา content ข้อมูลข่าวสาร บทความ ในลักษณะงานประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซร์บริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย สอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทฯ ในเครือ ให้แก่สาธารณชน
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดีย ให้สอดคล้องและบรรลุแผนการดำเนินงานต่อไป
6. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 25
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย/หญิง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด / นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) มัลติมีเดียหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ/ความรู้ ในการใช้งานสื่อ social media ต่างๆ
- สามารถใช้ Microsoft Office และใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. ปรับเงินเดือนประจำปี
  3. โบนัส
  4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
  5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน
  6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
  7. ชุดยูนิฟอร์ม
  8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  10. ตรวจสุขภาพประจำปี
  11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  12. การฝึกอบรมสัมมนา
  13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrbwgbkk@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณหนิง (กทม.) 020127888, คุณจ๋อม (สระบุรี) 092-257-0795
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถนนลาดพร้าว
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
โทร. 020127888 ต่อ 213
แฟกซ์. : 027312574

การเดินทาง

8, 27, 44, 73ก, 92,
95,96, 122, 126, 137,
145, 151, 156, 178,
514, 545
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถตู้ลาดพร้าว

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 14 รายการ