JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
Trace On Group
จำนวนผู้เข้าชม
1,995
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,995

เกี่ยวกับเรา

 Our vision is "An advancement in human civilization through technology"Our Mission is "To become a tech-leader that provides innovative technological products and services that improves the quality of life of our customers and communities"

 

At TraceoN, our goal is to develop and market innovative technological solutions for our customers with the aim of creating a world enhanced by technology that would nurture and encourage an advancement in human civilization and the quality of living.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิสัยทัศน์ของเรา "เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ชาติด้วยเทคโนโลยี"เป้าหมายของเรา "เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ชัดเจน, ครบถ้วน, ใช้งานได้จริง, และง่ายต่อการใช้งาน"บริษัทเทรซออน เป้าหมายของเราคือการพัฒนาและทำการตลาดด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความรับผิดชอบในการสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้ให้โลกดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ 


1. งานด้านการสรรหา - วางแผน จัดการ และดำเนินการสรรหาทรัพยากรบุคคลด้วยช่องทางการสรรหาที่เหมาะสม - ประสานงาน จัดการ และดำเนินการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นระบบ - กำหนดใหม่แผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคลตามโครงสร้างบริษัท และตามความต้องการของธุรกิจ วางแผนบุคลากรทังหมด - ระยะสั้น และระยะยาว และสอดคล้องกลยุทธศาสตร์นโยบายองค์กร - จัดให้มีเอกสารและระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การกาหนดอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมและถูกต้อง - จัดทำและอัพเดทโครงสร้ำงบริษัทให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2. งานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ - จัดทำรวบรวมเอกสารและข้อมูลสำหรับทำเงินเดือน และคีย์เข้าระบบเงินเดือน (Bplus) - จัดทำข้อมูลเงินเดือนบนระบบธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงำน (Biz ibanking) - ดำเนินงานและประสำนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน เช่น ภงด1 และ ประกันสังคม เป็นต้น - วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานเพื่อช่วยในการกำหนดสวัสดิการให้มีความพึงพอใจและประสิทธิภาพสูงสุด - ชี้แจงสิทธิให้มีความชัดเจนและดำเนินงานด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน 3. งานด้านพนักงานสัมพันธ์ - วางแผนและดำเนินงานให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเกิดขึ้น - พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานงานมีความรู้เรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน - ดูแลและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบบัติงานและความก้าวหน้าในงาน(Career Path) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน - สร้างความสัมพันธ์อันดี และเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดข้ึน ต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์

Human Resources Assistant / HR Officer

Human Resources Assistant / HR Officer

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานด้านการสรรหา
- วางแผน จัดการ และดำเนินการสรรหาทรัพยากรบุคคลด้วยช่องทางการสรรหาที่เหมาะสม
- ประสานงาน จัดการ และดำเนินการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นระบบ
- กำหนดใหม่แผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคลตามโครงสร้างบริษัท และตามความต้องการของธุรกิจ วางแผนบุคลากรทังหมด
- ระยะสั้น และระยะยาว และสอดคล้องกลยุทธศาสตร์นโยบายองค์กร
- จัดให้มีเอกสารและระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การกาหนดอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมและถูกต้อง
- จัดทำและอัพเดทโครงสร้ำงบริษัทให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. งานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
- จัดทำรวบรวมเอกสารและข้อมูลสำหรับทำเงินเดือน และคีย์เข้าระบบเงินเดือน (Bplus)
- จัดทำข้อมูลเงินเดือนบนระบบธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงำน (Biz ibanking)
- ดำเนินงานและประสำนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน เช่น ภงด1 และ ประกันสังคม เป็นต้น
- วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการของพนักงานเพื่อช่วยในการกำหนดสวัสดิการให้มีความพึงพอใจและประสิทธิภาพสูงสุด
- ชี้แจงสิทธิให้มีความชัดเจนและดำเนินงานด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน

3. งานด้านพนักงานสัมพันธ์
- วางแผนและดำเนินงานให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเกิดขึ้น
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานงานมีความรู้เรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
- ดูแลและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบบัติงานและความก้าวหน้าในงาน(Career Path) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
- สร้างความสัมพันธ์อันดี และเมื่อมีปัญหาขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดข้ึน ต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง รับแรงกดดันได้ดีมีความรู้ เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความน่าเชื่อถือ
- มีความรู้การจ้างแรงงานต่างด้าว จะพิจารณาพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม, สวัสดิการต่างๆ , สรรหาว่าจ้าง, แรงงานสัมพันธ์ , ค่าจ้าง
- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมเงินเดือน (Bplus) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในการใช้งานระบบธนาคาร (Biz ibanking) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านมาตรฐานแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน

สวัสดิการ

 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual health check-up
  ชุดฟอร์มบริษัท / Uniform
  เงินช่วยเหลือโอกาศต่างๆ / Allowances for special occasions
  วันลาพักร้อนประจำปี / Annual leave
  แบ่งผลกำไรตามผลงาน / Performance profit sharing
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident fund
  ประกันอ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - job@traceon.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เลขที่ 589/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Trace On Group เลขที่ 589/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02-024-9095

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ