JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
26
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 26

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจพิมพ์และเคลือบพลาสติกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 


รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
6. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเหตุ
7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
8. ค้นหาการประเมินประสบอันตราย สภาพแวดล้อม
และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
9. จัดทำเอกสาร
- รง.8,
- จป. (ว)
- รายละเอียดแสดงการรับ – จ่าย สาร
ไฮโดรคาร์บอน
- ขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (สค. 04 ก)
10. ดูแลห้องพยาบาลทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ในห้อง
พยาบาล ปริมาณยา รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ
11. จัดตรวจสุขภาพประจำปี
12. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการ
เกิดอันตรายและความสูญเสียต่างๆ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
13. ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่อง
- การทำลายของเสีย
- การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน
14. สรุปรายงาน แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา
และอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีภาวะความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ละเอียดรอบคอบ, มีวิสัยทัศน์, สามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  1. ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน
  2. ตรวจร่างกายประจำปี
  3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
  4. เงินช่วยเหลือ
  5. ข้าวกลางวัน
  6. ชุดพนักงาน
  7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  8. งานทำบุญ สังสรรค์
  9. ปรับค่าจ้างประจำปี
  10.โบนัส ตามผลประกอบการ
  11. กิจกรรม CSR
  12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  13. ของขวัญวันเด็ก
  14. การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

วิธีการรับสมัครงาน

ข้อมูลติดต่อ

น.ส.สาวิตรี ไวยนนท์
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 234 เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด 234 เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทร. 028120951 ถึง 3

การเดินทาง

80
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 6 รายการ