เกี่ยวกับเรา

ฟรอสท์ เมจคิอล ไอซ์ ออฟ สยาม พัทยา : FROST Magical Ice Of Siam – Pattaya 

ฟรอสท์ สถานที่รวมงานศลิปะ และ วฒันธรรมไทย สร้างสรรค์ทกุประติมากรรมโดยช่างฝีมือชาวไทย ในรูปแบบ ประตมิากรรมแกะสลกัทรายขาว และ ประติมากรรมน า้แขง็แกะสลกั โดยน าวรรณคดีป่าหิมพานต์ มาสร้างแรงบนัดาลใจ ในการออกแบบ และ สามารถร่วมสนกุกบักิจกรรมมากมาย อาทิ สไลเดอร์น า้แขง็ กิจกรรมปาแก้วดื่มเครื่องดื่มในแก้ว น า้แขง็ ภายในโดมน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุในอาเซียนในอณุภมู ิ–10ถึง-15 องศา 


Sale

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (บางละมุง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 27,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หาลูกค้า
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : สุพิชฌาย์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 090-9244641
  อีเมล : hr@frostsiam.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
  คุณศรินพร ทองบุญเกื้อ
  Frost Management Co.,Ltd
  75/6 ม.3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top