เกี่ยวกับเรา

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


วีดีโอ

Software Service Support

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานผ่าน Social Media / Email / Line / โทรศัพท์ได้
- สามารถบริการจัดทำข้อมูลและแนะนำการใช้งาน/แก้ปัญหาได้ เช่น การกรอกข้อมูล , การแนะนำอธิบายการใช้งาน , การออกแบบ UX/UI เบื้องต้น และการตั้งค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้น
- จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน (เอกสารและสื่อวีดิโอ) ได้

หากมีความสามารถด้าน IT ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัทและภายนอกให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
- ควบคุมดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Files Server, Database Server, Domain and Active Directory, DNS Server, Mail Server เป็นต้น
- ดูแล Support User เกี่ยวกับการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ User สามารถให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นกับผู้ใช้งานได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 0 - 6
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (End Results) เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
- ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรด และวุฒิการศึกษา หากสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรืออยู่ในสาย IT / Computer Science / Engineer / Management จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
- ไม่จำกัดความรู้ความสามารถ แต่ต้องมั่นใจว่า จะสามารถทำงานในกระบวนการจัดการทางกระบวนการธุรกิจ (Business Process) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และได้ผลงานในระดับ "ดี" ภายในระยะเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด
- หากมีผลงานด้าน Business Process, Data Processing, UI/UX ในระดับ "ดีมาก" และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของบริษัท ฯ รวมถึงมีผลงานทางการบริหารจัดการ (Management Skill) เป็นที่พอใจตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ จะพิจารณาผลตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) และ/หรือสวัสดิการเพิ่มเติม โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลไป
- บริษัท ฯ ยินดีรับข้อเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ จากพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของทั้งบริษัท ฯ และพนักงานของเรา
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ประกันสังคม และ/หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ
  - เงินเพิ่มเติมพิเศษตามความสามารถในการทำผลงานตามนโยบายบริษัท
  - เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตามวาระโอกาส
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ([email protected])
  บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
  99 ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • สุทธิสาร

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top