ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

 โรงเรียนภูมิปัญญาศิลป์ให้ความสำคัญกับหลักสูตรในการพัฒนาสมอง2ซีก ส่งเสริมศักษภาพการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กเล็กและปฐมวัย โดยผ่านการเรียนรู้ 2 หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย1.ด้านศิลปะ โดยใช้หลักสูตร Globalart จากต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับยาวนานกว่า 20 ปีใน18 ประเทศทั่วโลก ใช้พัฒนาสมองซีกขวาทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเราอาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์” 2.ด้านคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักสูตร S.A.M Singapore Maths ตามแบบกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าเด็กสิงคโปร์มีความสามารถเชิงวิชาการคณิตศาสตร์อันดับต้นของโลกติดต่อกันมายาวนาน ใช้พัฒนาสมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา เราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน”โดยบุคลากร ครู ผู้สอน ของโรงเรียน ต้องได้รับการเทรนนิ่งในหลักสูตรต้นแบบและมีความรับผิดชอบต่อการดูแลใส่ใจ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนภูมิปัญญาศิลป์ 


สินค้าและบริการ

ครู/ผู้สอน คณิตศาสตร์ Part-Time เสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานนอกเวลา
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:30 - 16:30
เวลาทำงานอื่น : วันเสาร์ สอน 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. วันอาทิตย์ สอน 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น. **ช่วงปิดเทอม แจ้งช่วงเวลาตามที่โรงเรียนจัดในแต่ละปิดเทอม ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ครู/ผู้สอนทราบล่วงหน้า** -Saturday teaches
หน้าที่ความรับผิดชอบ
!!ทดลองงานรายได้เริ่มต้น 1,000 บาทต่อวัน!! ทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์
* สอนSingapore Maths ตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ และออกข้อสอบได้
* ดูแลความเรียบร้อยห้องเรียนด้วยขนาดชั้นเรียนเฉลี่ย เด็ก4-5 คน ต่อผู้สอน1คนโดยมีผู้สอน2-3คนต่อ1ห้องเรียน
* สื่อสารกับครูคนอื่น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรรวมทั้งผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและพฤติกรรมของนักเรียน
* สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นแรงบันดาลใจในห้องเรียน
* ตำแหน่งการสอนเต็มเวลา เริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น. - 16:30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ (ช่วงปิดเทอม ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนจัด)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1) ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาได้ดี หากมีความรู้คณิตศาสตร์สิงคโปร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
3) *สื่อสารสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ* ผู้สอนต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
4) มีทักษะการสื่อสารและทักษะแก้ปัญหาได้ดี
5) เป็นมืออาชีพและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
6) เต็มใจทำสัญญาจ้าง 1 ปี (สัญญาต่ออายุได้) *หากได้รับคัดเลือกให้ทำงานและได้รับเลือกให้อบรมกับทีมงานจากสิงคโปร์*
7) **ผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือก สามารถเริ่มงานได้ในเดือนที่ได้รับการติดต่อกลับจากโรงเรียน*

Responsibility:
  * Teach Singapore Maths and issue exams according to the curriculum provided by the school.
  * Take care of the classroom with an average class size of 4-5 children per instructor with 2-3 instructors per class.
  * Communicate with other teachers and course advisors including parents about the progress and behavior of students.
  * Create a warm and inspiring atmosphere in the classroom.
  * Full-time teaching positions Starting from 9:30 am - 4:30 pm Saturday - Sunday 4 times per day (during school holidays depending on the school arrangement)

Qualification:
  1) Applicants must have a good understanding of mathematics and problem solving. If there is knowledge of mathematics in Singapore Is an advantage
  2) Bachelor's or Master's degree studies
  3) * Communicate all teaching in English * Instructors must have basic knowledge of English, speak, read and write well.
  4) Good communication skills and problem solving skills
  5) Be professional and able to adapt to the new environment.
  6) Willing to enter into a 1 year contract (renewal agreement) * If selected to work and be selected to train with a team from Singapore *
  7) ** Qualified instructors Can start work in the month of receiving contact from the school **
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1) ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาได้ดี หากมีความรู้คณิตศาสตร์สิงคโปร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
3) *สื่อสารสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ* ผู้สอนต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
4) มีทักษะการสื่อสารและทักษะแก้ปัญหาได้ดี
5) เป็นมืออาชีพและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
6) เต็มใจทำสัญญาจ้าง 1 ปี (สัญญาต่ออายุได้) *หากได้รับคัดเลือกให้ทำงานและได้รับเลือกให้อบรมกับทีมงานจากสิงคโปร์*
7) **ผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือก สามารถเริ่มงานได้ในเดือนที่ได้รับการติดต่อกลับจากโรงเรียน**

Qualification:
  1) Applicants must have a good understanding of mathematics and problem solving. If there is knowledge of mathematics in Singapore Is an advantage
  2) Bachelor's or Master's degree studies
  3) * Communicate all teaching in English * Instructors must have basic knowledge of English, speak, read and write well.
  4) Good communication skills and problem solving skills
  5) Be professional and able to adapt to the new environment.
  6) Willing to enter into a 1 year contract (renewal agreement) * If selected to work and be selected to train with a team from Singapore *
  7) ** Qualified instructors Can start work in the month of receiving contact from the school **
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
  S.A.M. Paradise Park ทุ่มเทกับนักเรียนที่เรียนที่นี่ และให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน
  ทีมครูผู้สอนของเราทุ่มเทสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น เราเสนอแพ็คเกจต่อไปนี้สำหรับผู้สมัครที่สนใจ:

  - ค่าจ้างครูผู้สอนที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข ทดลองงานเริ่มต้น 1,000 บาท ต่อวัน
  - หากคุณสมบัติและประสบการณ์การสอนเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโรงเรียนจะพิจารณาปรับค่าแรงตามความสามารถ
  - ค่าใช้จ่ายในการเทรนนิ่งประจำปีกับทีมงานหลักจากสิงคโปร์
  - การขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน หรือทำตามกติกาที่โรงเรียนจัดขึ้นในแต่ละปีสำหรับผู้สอน
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี

    Welfare & Wage:
  S.A.M. Paradise Park is dedicated to students studying here. And give importance to teaching and learning
  Our dedicated team of teachers With inspiration and enthusiasm We offer the following packages for interested applicants:

    - wages for teachers who meet the criteria Trial work starting at 1,000 baht per day
    - If qualifications and teaching experience meet the criteria of the school, will consider adjusting wages according to ability
    - Annual training expenses with the main team from Singapore
    - Annual salary increase according to performance Or follow the rules set by the school each year for instructors
    - New Year's party
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • wisdomof.arts2019@gmail.com
 • paraglobalart@gmail.com
 • พัทธ์ธีรา
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดลักค์ ซักเซส
  61 ชั้น3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้อง 3A017 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 133, 145, 206, 207,
   537, ปอ พ 15-2

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • หัวหมาก
  การเดินทางเพิ่มเติม : ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทางรอบโรงเรียน. ขอให้ครู/ผุ้สอน ที่เดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางเพิ่ม และศึกษาการเดินทางมาล่วงหน้า
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top