เกี่ยวกับเรา

 โรงเรียนภูมิปัญญาศิลป์ให้ความสำคัญกับหลักสูตรในการพัฒนาสมอง2ซีก ส่งเสริมศักษภาพการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กเล็กและปฐมวัย โดยผ่านการเรียนรู้ 2 หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย1.ด้านศิลปะ โดยใช้หลักสูตร Globalart จากต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับยาวนานกว่า 20 ปีใน18 ประเทศทั่วโลก ใช้พัฒนาสมองซีกขวาทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเราอาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์” 2.ด้านคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักสูตร S.A.M Singapore Maths ตามแบบกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ว่าเด็กสิงคโปร์มีความสามารถเชิงวิชาการคณิตศาสตร์อันดับต้นของโลกติดต่อกันมายาวนาน ใช้พัฒนาสมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา เราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน”โดยบุคลากร ครู ผู้สอน ของโรงเรียน ต้องได้รับการเทรนนิ่งในหลักสูตรต้นแบบและมีความรับผิดชอบต่อการดูแลใส่ใจ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนภูมิปัญญาศิลป์ 


สินค้าและบริการ
ข้อมูลติดต่อ
พัทธ์ธีรา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดลักค์ ซักเซส 61 ชั้น3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้อง 3A017 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 133,145,206,207,537,
    อ.พ15-2,145,206
    ,207,537,ปอ.พ15
    -2

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • หัวหมาก
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top