เกี่ยวกับเรา

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด จัดตั้งมากว่า 40 ปี  เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 100 ล้านบาท ที่ตั้งของบริษัทอยู่เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด  มีผลิตภัณฑ์บริการ 2 แบบ คือ

1. บริการรับฝากเงิน ในรูปแบบใบรับฝากเงิน  ได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2. บริการให้สินเชื่อมีหลักประกัน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  สินเชื่อธุรกิจ  


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี
2.ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชี
3.ปิดบัญชี และรายงานกระทบยอดบัญชีทุกเดือน
4.จัดเตรียม ตรวจสอบ ข้อมูลและรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5.ควบคุมการปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน ก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข
6.ควบคุมการปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
7.ควบคุมการเสียภาษีและนำส่งภาษีต่างๆรวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี, สรรพากรในการให้ข้อมูลทางบัญชี
8.พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องและรายการต่างๆที่ผิดปกติ
9.ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และครอบคลุมนโยบายบริษัทในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
10.ตรวจสอบบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี การปรับปรุง แก้ไข รายการ รวมถึง การตรวจสอบความถูกต้องของการผ่านรายการตามมาตรฐานการบัญชีและควบคุมภายใน
11.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
3.ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในส่วนงานบัญชี/การเงิน และอย่างน้อย 3 ปีในระดับบริหาร
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศทางบัญชี ERP , SAP, MS Office ได้ระดับดี
5.มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
6.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
7.มีทักษะการสื่อสารที่ดี
8.ทำงานเป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ
9.มีความรู้ด้านภาษี สามารถตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,3, 53,51,50
10.มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี การจัดทำงบการเงิน และภาษีอากรเป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
  คุณกุลจิรา
  บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
  249 อาคารเดอะเอสซีเพลส ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • สุทธิสาร รัชดาภิเษก

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top