เกี่ยวกับเรา

บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เป็นสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท จีจีซี ไบโอเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่มีธุรกิจหลักในการผลิตไบโอเคมีและเคมีชีวภาพ และบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดตั้งบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานโครงการ "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)" โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โอลิโอเคมีคอล เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ และโรงไฟฟ้า


Safety Officer (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท),นครสวรรค์ (ตาคลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผน ดูแล และควบคุมระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานข้อกำหนด
2. กำหนดมาตราฐาน,ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน,ตรวจสอบและหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้พร้องใช้งาน
4. ตรวจประเมิน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐานข้อกำหนด
5. ดำเนินการ ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย
6. วิเคราะห์งาน เพื่อหาแนวโน้ม ความเสี่ยง ที่บ่งชี้อันตราย และร่วมกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และมาตรการในการป้องกัน
7. ดำเนินการตรวจหาสาเหตุอันตราย การประสบอุบัติเหตุในงาน ทั้งจากเครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน
8. จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในบริษัท
9. ดำเนินการแนะนำ ให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน
10. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับทางหน่วยงานราชการ และเพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สามารถทำงานด้านเอกสาร และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การด้านบริษัทฯ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถดับเพลิงได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : HR
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0623108898
  อีเมล :
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • natthatanya.k@gkbi.co.th
 • nantiya.m@gkbi.co.th
 • HR
  บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
  133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สนามเป้า

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top