เกี่ยวกับเรา

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน 

โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial  สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล

มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาบริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากเวลาทำงานเดิม คือ วันจันทร์ - วันเสาร์

เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันอาทิตย์

ปัจจุบันพนักงานนำเสนอขอ หยุด 3 เสาร์ต่อเดือน และทำงาน 1 ชั่วโมงเพิ่มในวันเวลาทำงานปกติ ซึ่งได้ตกลงร่วมกันโดยยังคงรักษาประสิทธิภาพและการทำงานของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงทดลองปรับเป็นเวลาดังนี้

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.

* ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานและประชุมทีมเป็นวันที่สำคัญมาก ไม่ควรลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น

** ไม่อนุญาตให้พนักงานทำอาชีพที่ 2


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(ลำลูกกา,ธัญบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 18:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เรียนรู้พร้อมดำเนินการ ระบบงาน ข้อมูลของบริษัท และการนำโปรแกรมมาใช้ร่วมพร้อมจัดทำ Present รายงานของทีมต่อผู้บริหารบริษัท (ไม่ใช่Present การทำงานของ Programอย่างเดียวเพราะคู่มือมีให้อ่านอยู่แล้ว)
1.1 เรียนรู้อุปกรณ์และการติดตั้งโปรแกรมให้มีความรู้และให้ทางเทคนิคดำเนินการให้ได้
1.2 เรียนรู้เรื่อง Hot Key
1.3 System Manager
1.4 การกำหนดค่าเริ่มต้น (Enterprise Manager)
1.4.1 การกำหนดข้อมูลทั่วไป(GeneralSetup)
1.4.2 การกำหนดข้อมูลบัญชี (GL Setup)
1.4.3 การกำหนดข้อมูลภาษี (Tax Setup)
1.4.4 การกำหนดข้อมูลการขาย (SO Setup)
1.4.5 การกำหนดข้อมูลธนาคาร (CQ Setup)
1.4.6 การกำหนดข้อมูลลูกหนี้ (AR Setup)
1.4.7 การกำหนดข้อมูลเจ้าหนี้ (AP Setup)
1.4.8 การกำหนดข้อมูลสินค้า (IC Setup)
1.5 ระบบสินค้าคงคลัง (Invertory Contral)
1.5.1 การบันทึกสินค้าคงเหลือยกมา (Beginning Balance)
1.5.2 การบันทึกใบเบอกสินค้า (Issue Stock)
1.5.3 การบันทึกรับคืนจากการเบิก (Return Issue Stock)
1.5.4 การบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ (Receipt F/G)
1.5.5 การบันทึกเพิ่มต้นทุน (Addition Cost )
1.5.6 การบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสำเร็จ (Return F/G)
1.5.7 การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลัง (Transfer Out)
1.5.8 การบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าอัตโนมัติ(Transfer In Automatic)
1.5.9 การบันทึกตรวจสอบการนับสินค้า (Verify Count Stock)
1.5.10 การบันทึกตรวจนับสินค้า (Cont Stock)
1.5.11 การบันทึกปรับปรุงสินค้าอัตโนมัติ (Auto Adjust Stock)
1.6 (ศึกษา เรื่องรายงานที่สำคัญในโปรแกรมและจัดทำตามรูปแบบที่ผู้บริหารต้องการ , ศึกษาเรื่องคำถามที่ถามบ่อยของระบบ FAQ (Frequently Asked Questions)
1.6.1 ระบบ Enterprise Manager (EM)
1.6.2 ระบบ Sale Order (SO)
1.6.3 ระบบ Accounts Receivable (AR)
1.6.4 ระบบ General Ledger (GL)
1.6.5 ระบบ Pretty Cash (PC)
1.6.6 ระบบ Vale Added Tax (VAT)
1.6.7 ระบบ Chequers & Bank (CQ)
1.6.8 ระบบ Inventory Control (IC)
1.6.9 ระบบ Purchase Order (PO)
1.6.10 ระบบ Accounts Payable (AP)
1.7 ศึกษา คู่มือการวางระบบบัญชี และ ภาคผนวก (บทที่ 17 -18ของระบบ)
1.7.1 สมุดลงรายการเบื้องต้น(สมุดรายวัน)
1.7.2 ระบบใบสำคัญ
1.7.3 บัญชีแยกประเภท
1.7.4 ระบบบัญชีสำหรับการซื้อสินค้า เงินเชื่อและเงินสด
1.7.5 ระบบบัญชีสำหรับการขายสินค้า เงินเชื่อและเงินสดและการขายปลีก
1.7.6 ระบบบัญชีสำหรับการรับคืนสินค้า
1.7.7 ระบบบัญชีสำหรับเงินสดรับ - สำหรับเงินสดจ่าย - สำหรับเงินสดย่อย
1.7.8 ระบบบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร
1.8 ศึกษาและจัดทำรายงานเรื่อง การสร้างงบการเงิน (บทที่ 14)
1.9 ศึกษาพร้อมทั้งสอนงานและตรวจสอบควบคุมกำกับงานในระบบ My Account ของทีมงานทั้งหมด
1.10 งานตาม Job Description
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 42
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 30 - 42 ปี
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
4. ต้องมีประสบการณ์ด้านผู้จัดการบัญชีและสามารถเซ็นต์งบได้มาอย่างน้อย 3 ปี
5. "สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"
6. เป็นผู้ทำบัญชี CPD หรือ CPA รับอนุญาต
7. ขึ้นทะเบียน เป็น “ผู้ทำบัญชี” ตาม พรบ. การบัญชี
8. สามารถ ประสานงาน ตอบคำถาม กับสรรพากร ได้
9. มีประสบการณ์และสามารถ ปิดงบการเงินบริษัท ได้
10. มีภาวะผู้นำ , มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ได้
11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัท ได้
สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1 ประกันสังคม
  2 ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  4 ค่าทำงานล่วงเวลา (โอทีวันหยุด 2 เท่า วันอาทิตย์ 3 เท่า ใช้เกณฑ์คุณภาพและจำนวนงานมาพิจารณาร่วม)
  5 เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด 250-400 บาท (บางตำแหน่ง)
  6 มีการอบรมเพิ่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ
  7 Commission และ Incentive (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  8 เสื้อยูนิฟอร์ม
  9 วันหยุดตามประเพณี
  10 ลาพักร้อนตามอายุงาน
  11 ลากิจ
  12 ลาป่วย
  13 พนักงานสามารถนำเสนอผลงานเพื่อปรับตำแหน่งและเงินเดือนประจำปีได้
  14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่องเที่ยวประจำปี (ในประเทศ และต่างประเทศ)
  15 ประกันชีวิต (วงเงิน 200,000 บาท)
  16 ประกันสุขภาพ (บัตรสุขภาพเบิกได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  17 ตรวจสุขภาพประจำปี
  18 สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  19 เงินโบนัสตามผลงาน
  20 ค่าตอบแทนพิเศษ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0945152493
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  อาคาร ท็อปโพรไวเดอร์ 129/18 ต.บึงยี่โถ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : อาคารท็อปโพรไวเดอร์ ซอยร้านแกงไทยแกงใต้
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top