เกี่ยวกับเรา

       บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมทางด้านระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษาทุกระดับชั้น การดำเนินธุรกิจและการให้บริการของบริษัทฯ ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาออกแบบวางระบบและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกชนิด โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านบริหารจัดการในทุกกลุ่มงานภายในสถานศึกษา นำมาซึ่งการปฏิรูปสถานศึกษาให้ทันสมัยมีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการต่อนักศึกษาผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทุกระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในปัจจุบัน คือ Web Base Technology          ปัจจุบันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและสื่อสารกันได้สะดวก เทคโนโลยีที่กล่าวถึงจึงรวมเรียกว่า ICT-Information Computer and Telecommunication จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาสมัยใหม่ สถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยเข้าใจถึงแนวทาง "การใช้ไอทีเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ " ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ทางรัฐบาลต้องการให้สถานศึกษาเน้นการขยายการศึกษาทุกระดับการศึกษาไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายการศึกษาไปสู่ทุกท้องถิ่นทุกชุมชนโดยทั่วถึงกัน 


สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการของเรา

1. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษา (ซอฟแวร์ EDR) เพื่อลดจำนวนนักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคันและงานประกันคุณภาพ

2. โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3. ครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา

Software Support / Implementer

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ธัญบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : เสาร์ต้นเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
•ศึกษาการใช้งานระบบซอฟต์แวร์และเข้ารับการอบรมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
•ทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข หรือหาข้อผิดพลาด
•อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า
•เป็นที่ปรึกษา/แก้ปัญหา/ช่วยเหลือ/แนะนำ/สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์) ให้กับลูกค้า ทั้งแบบ On-Line และ On-Site Service (มีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
•จัดเตรียมเอกสารเพื่อออกแบบหรือปรับแก้รายงานของระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
•ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อติดตามสรุปปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาข้อมูลมาปรับปรุงการบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
•ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
•งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
•วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
•มีใจรักงานบริการ รักการเรียนรู้และเรียนรู้ได้เร็ว และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารดี
•มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง / มีความรับผิดชอบสูง /สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
•เป็นคนดี จริงใจ มีความซื่อสัตย์ ขยัน-อดทน "คิดบวก" มองโลก ในแง่ดี
•สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
•มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Windows / MS Office / Internet / Network
•มีความรู้ด้าน Database / มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
•สามารถขับรถยนต์และเข้าไป Implement (สนับสนุนการใช้งาน) ระบบที่ Site งานลูกค้าได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)กรณีออก Site งานจะมีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - โบนัสประจำปี
  - เบี้ยเลี้ยง
  - ค่าโทรศัพท์
  - ค่าน้ำมัน-เดินทาง (บางตำแหน่ง)
  - ชุดฟอร์มพนักงาน
  - ประกันสังคม
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - การฝึกอบรมพนักงาน
  - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ต้นเดือน)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ปราณี
  เบอร์ผู้ติดต่อ : สุขเจริญ
  อีเมล : pranee@grandats.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • nanthapop@ats.co.th
 • nipaporn@grandats.com
 • nanthapop.s@gmail.com
 • pranee@grandats.com
 • Nanthapop Sasnanand
  Grand ATS
  135 Soi Rangsit-Nakornayok 16 ตำบล อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top