เกี่ยวกับเรา

ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผึ้งแท้ 100% ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเรามีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ


เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (เมืองนครปฐม)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมายภาษีอากรและระบบการควบคุมภายในตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง และทันเวลาให้กับผู้บริหาร
- ตรวจสอบต้นทุนการผลิตมาตรฐานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนราคาวัตถุดิบจากคู่ค้าของบริษัท
- ควบคุมและตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่างๆ และการจ่ายภาษี วางแผนภาษี จัดทำรายละเอียดภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รวบรวมข้อมูล และรายงานเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated)
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้ตรวจสอบภายใน
- วางแผนการทำงาน ตลอดจนยอมรับและให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร ประสาน สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร
- บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณของฝ่ายที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ และใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน
- ลักษณะงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ระดับดี
- สามารถรู้และคำนวณสูตร Excel เกี่ยวกับบัญชีการเงินได้
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี
- มีความรู้ มาตรฐานการบัญชี และงานด้านบัญชี ภาษีอากรเป็นอย่างดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (ในอนาคตอาจมีการปรับเลื่อนตำแหน่ง)
- สามารถทำงานภายได้สภาวะกดดันได้ ในการปิดงบบัญชีให้ถูกต้องและทันเวลา

***ก่อนกดส่งใบสมัคร รบกวนอ่านรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ หรือ คุณสมบัติการทำงานก่อนนะคะ***
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปิยะดา
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0621155888
  อีเมล : hr.honeyworld@gmail.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr.honeyworld@gmail.com
 • hr.honeyworld@gmail.com
 • คุณองุ่น
  บริษัท ฮันนี่ เวิลด์ จำกัด
  อาคารพาณิชย์ (เขตชุมชน) ตำบล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 71000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top