เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งในปี 1998 โดยการรวมตัวของผู้บริหาร ที่พร้อมใจทำงานกันเป็นทีมภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริการที่ดีเลิศในด้านการติดตาม เรียกเก็บ และเร่งรัดหนี้สิน ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อบัตรเครดิต การสื่อสารโทรคมนาคม สินเชื่อบ้านและที่ดิน สินเชื่อรถยนต์ การประกันภัย การโรงแรม สินเชื่อเพื่อการบริการ และ สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ตลอดจนการให้บริการเรียกเก็บหนี้ให้กับหน่วยงานของทางราชการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการดำเนินคดีแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงมีหน่วยงานสืบจับตัวบุคคล ตามหมายจับของศาล หรือหมายของกรมตำรวจ และงานด้านสืบทรัพย์เพื่อการบังคับคดีด้วย     บริษัทฯพร้อมเสนอตัวให้บริการ ในด้านนี้ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม และมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านจากประสบการณ์โดยตรงในด้านการให้บริการบริหารหนี้สิน ให้กับสถาบัน การเงินชั้นนำทั้งสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ

ได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ไม่เพียงเพื่อเป็นองค์กร ชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงในธุรกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินเท่านั้น (Debt Collection Agency) แต่บริษัทฯ ยังได้มีแผนในการคิดค้นการบริการที่หลากหลายพร้อมทั้งยังเร่งพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะเก็บหนี้ให้ท่านได้ในอัตราที่สูงเพื่อลดอัตราการตัดหนี้สูญ ให้ลดน้อยลงให้จงได้ บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการงานด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ


Investor Relations (อาวุโส)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มของบริษัท โดยการสื่อสารกับบุคคลแต่ละกลุ่ม เปิดเผย ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกได้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. สะท้อนความเห็นจากคนนอกสู่ผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ เข้าร่วมในการประชุมที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ความเห็นที่ได้รับจากภายนอกและยังสามารถตอบข้อซักถามของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4.รายงานข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลที่สำคัญของตลาดทุนให้ผู้บริหารระดับสูง
นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็นผู้ที่จัดเตรียมข้อมูล ให้คำแนะนำ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงข้อมูลในการประชุมกับนักวิเคราะห์ให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็น “โฆษก” ประจำบริษัท (Spokesperson) เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ผิดพลาด
5. ดูแลนักลงทุน ข้อมูลด้านนักลงทุนว่ามีพฤติกรรมการลงทุนเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงให้ความสนใจบริษัท เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการดูแลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6.บริหารจัดทำข้อมูล รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆของบริษัท และ บริษัทในเครือ สำหรับประกอบการนำเสนอภาพรวมของบริษัท แก่ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจในบริษัท รวมถึงสนับสนุกการจัดทำหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน หรือ หนังสือทีเกี่ยวข้อง
7. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะตลาดในอุตสาหกรรมนี้ และ ศึกษาแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจ วิเคราะห์มุมมองต่างๆจากบุคคลภายนอกแก่ผู้บริหาร

8.จัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อนักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ จัดทำรายงานและสื่อสารข้อมูลตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงสถาบันจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง
9.ติดตาม กฏเกณฑ์ ข้อระเบียบข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน กลต. และหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท จัดทำประชุม เสนอต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
10.บริหาร จัดการ ใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ในการชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร พร้อมถึงดูแลเนื้อหาในเครื่องมือสื่อสารผ่านทางหน้า website ของบริษัทและบริษัทในเครือ
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ผ่านการทำงานจากบริษัท มหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สวัสดิการอื่นๆ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  เงินช่วยเหลืองานศพ
  ประกันสังคม
  ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันกลุ่ม
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธนนันท์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-558-9009
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณธนายุต กลมอ่อน
  บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ 8/9-10 ซอยวิภาวดี รังสิต 44 (ซอยมงคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯโทร. 0-2558-9494 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • วัดเสมียนนารี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top