เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


วีดีโอ

เจ้าหน้าที่ขาย - ออนเทรด FSR

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา(ทุกเขต/อำเภอ), ชลบุรี(ทุกเขต/อำเภอ), นครพนม(ทุกเขต/อำเภอ), สกลนคร(ทุกเขต/อำเภอ), สระแก้ว(ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
· เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade FSR พื้นที่หลักเพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3)
· ตรวจสอบ ตรวจนับสินค้า POP POS ที่มีอยู่ในร้านให้มีเพียงพอและพร้อมให้บริการลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Brand และภาพลักษณ์ตราสินค้าตามนโยบายบริษัท
· ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก รวมทั้งหากิจกรรมงานฟังก์ชั่นเพื่อปิดกั้นสินค้าคู่แข่ง
· เบิก-คืนสินค้า และสื่อส่งเสริมการขายในการจำหน่ายของแต่ละวัน ให้ตรงตามเอกสารการขาย และส่งมอบเงินในการขายให้กับเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย และจัดทำใบรายงานการขายให้ผู้บังคับบัญชา
· สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้าออนเทรด FSR เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค
· จัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบโดยจัดทำ Customer Record Card (CRC) ตามนโยบายบริษัท
· จัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบโดยลงข้อมูลใน Tablet และ Template ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
· ผลักดันการส่งสินค้าให้กับ Bar Supplier เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเน้นกรเข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนให้มากขึ้น · ดำเนินการและดูแลควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
· จัดกิจกรรมกระตุ้นการขายกับร้านออนเทรด FSR เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าตามนโยบายและเป้าหมายทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด
· รายงานการเคลื่อนไหวด้านการตลาดของร้านค้าและคู่แข่ง เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
· ผลักดันยอดขายและการกระจายให้บรรลุตามเป้าหมายกำหนด


· กำหนดแผนควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจในธุรกิจการค้าของบริษัท (Commercially Astute) - มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
- ความเข้าใจในพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม
- มีความรู้และทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ · มีทักษะในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี
- มีการตัดสินใจที่ดีและการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
- มีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น และมีความรอบคอบในการทำงาน
- มีใจรักงานบริการ และความอดทนต่อแรงกดดันสูง
- มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงกลางคืน และขับรถยนต์ได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • wararat.c@thaibev.com
 • jidapa.ch@thaibev.com
 • sasithorn.me@thaibev.com
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top