JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
918
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 เม.ย. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 เม.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 918

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


- วางแผนงานขายสินค้าและการขยายจำนวนร้านเบียร์สดรวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการขยายร้านเบียร์สดของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจนเพื่อ ประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามหลักเกณฑ์กำหนด - กำหนดและวางแผนบทบาทหน้าที่ ในการหางานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายและเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า - กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขายเบียร์สด ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคุลมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - วางแผนทีมงานด้านการรองรับกิจกรรมพิเศษตามเทศกาล และงานประจำ จังหวัด อำเภอ หรือท้องถิ่น ที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการบริโภค เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท - ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขายตรงตามเป้าหมายร้านค้าของสินค้าแต่ละชนิด ตามนโยบายทางการตลาดของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริม การขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค - สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า - ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก - วิเคราะห์ และประเมินผลตอบรับของร้านค้า และผู้บริโภค ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท และของคู่แข่ง รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมการขายของบริษัทต่อไป - ควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย/ส่งสินค้าและสื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งรับผิดชอบในการสรุปรายงานยอดขายและยอดเงินสดจากการขายของทีม ในแต่ละวัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการดูแลรักษาเงินสดของบริษัทอย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้มีการจัดทำข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card) โดยบังคับใช้เครื่อง PDA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินในทีม เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์เบียร์สด ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน - พัฒนาและสอนงาน (Coaching) ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ ตรงกับลักษณะของสายงานและสามารถนำทักษะต่างๆ มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง - วางแผนผลักดันการส่งสินค้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กับ Bar Supplier เพื่อเพิ่มเวลาในการหางานฟังก์ชั่นและเวลาในการตรวจเยี่ยมร้านค้ากับผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าแถมหรืองบประมาณ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างละเอียด

วีดีโอ

หัวหน้าทีมเบียร์สด (หลายพื้นที่)

หัวหน้าทีมเบียร์สด (หลายพื้นที่)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผนงานขายสินค้าและการขยายจำนวนร้านเบียร์สดรวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- กำหนดเป้าหมายการขายและการขยายร้านเบียร์สดของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจนเพื่อ ประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามหลักเกณฑ์กำหนด
- กำหนดและวางแผนบทบาทหน้าที่ ในการหางานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายและเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า
- กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขายเบียร์สด ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคุลมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
- วางแผนทีมงานด้านการรองรับกิจกรรมพิเศษตามเทศกาล และงานประจำ จังหวัด อำเภอ หรือท้องถิ่น ที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการบริโภค เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท
- ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขายตรงตามเป้าหมายร้านค้าของสินค้าแต่ละชนิด ตามนโยบายทางการตลาดของบริษัท
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริม การขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า
- ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก
- วิเคราะห์ และประเมินผลตอบรับของร้านค้า และผู้บริโภค ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท และของคู่แข่ง รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมการขายของบริษัทต่อไป
- ควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย/ส่งสินค้าและสื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งรับผิดชอบในการสรุปรายงานยอดขายและยอดเงินสดจากการขายของทีม ในแต่ละวัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการดูแลรักษาเงินสดของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card) โดยบังคับใช้เครื่อง PDA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินในทีม เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์เบียร์สด ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
- พัฒนาและสอนงาน (Coaching) ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ ตรงกับลักษณะของสายงานและสามารถนำทักษะต่างๆ มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง
- วางแผนผลักดันการส่งสินค้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กับ Bar Supplier เพื่อเพิ่มเวลาในการหางานฟังก์ชั่นและเวลาในการตรวจเยี่ยมร้านค้ากับผู้ใต้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าแถมหรืองบประมาณ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างละเอียด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
- มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้

สมัครงานผ่านเว็บไซต์ www.thaibev.com/career/

ติดต่อสอบถาม

คุณจุฑารัตน์ Telephone: 02-785-5555 ต่อ 5625 ,098-250-6912-13
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทุนการศึกษา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 51 รายการ