JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
195
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 195

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของประเทศไทย บริหารงานภายใต้ชื่อ ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด


Job Summary & Purpose : ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ทำมีการผลิตขึ้นและส่งผ่านOnline store เพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด เป็นที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบระบบคุณภาพในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบที่ได้รับ และมาตรฐานสากล Principal Accountabilities: 1. ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 2. ประชุม มอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ 3. วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและส่งผ่าน Online storeเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังคงคุณภาพและเป็นไปตามข้อตกลงในมาตรฐานสินค้า(Specification) และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและถูกกฎหมาย 4. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา , แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 5. มีความรู้ในเนื้องาน ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน , มาตรฐานของคุณภาพของสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ขององค์กร และสามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน 6. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา และสามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 7. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร และ/หรือ หน่วยงานภายนอกองค์กร 8. สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาและตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 9. พัฒนาและฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น 10. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด 11. ตรวจสอบ และ / หรือ อนุมัติเบื้องต้น สำหรับเอกสารใบลา,ใบรับรองเวลา, การทำงานล่วงเวลา, การวางแผนอัตรากำลังคน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Framework , Guidelines : 1. คู่มือการวิเคราะห์จุลินทรีย์, เคมี, ชีวภาพ 2. หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 3. มาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP, HACCP, ISO 9000 เป็นต้น 4. คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา 5. เป้าหมายการทำงานของฝ่าย Dimensions : 1. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกแผนกให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2. วางแผนการสุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุก ITEM 3. ทำการวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้า 4. กำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า Own Brand ที่ส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้า Qualifications Required : เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป Education : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Experience : ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร 2 ปีขึ้นไป Characteristics/Skills : 1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี 2. มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 3. มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี และ จุลินทรีย์ต่างๆ

QC Manager @ Online Store พระราม3

QC Manager @ Online Store พระราม3

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา),กรุงเทพมหานคร (เขตบางคอแหลม),กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร),กรุงเทพมหานคร (เขตสัมพันธวงศ์)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Summary & Purpose :

ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ทำมีการผลิตขึ้นและส่งผ่านOnline store เพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด เป็นที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบระบบคุณภาพในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบที่ได้รับ และมาตรฐานสากล
Principal Accountabilities:

1. ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. ประชุม มอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
3. วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตและส่งผ่าน Online storeเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังคงคุณภาพและเป็นไปตามข้อตกลงในมาตรฐานสินค้า(Specification) และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและถูกกฎหมาย
4. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา , แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ในเนื้องาน ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน , มาตรฐานของคุณภาพของสินค้า และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ขององค์กร และสามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน
6. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา และสามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
7. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร และ/หรือ หน่วยงานภายนอกองค์กร
8. สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาและตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
9. พัฒนาและฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น
10. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด
11. ตรวจสอบ และ / หรือ อนุมัติเบื้องต้น สำหรับเอกสารใบลา,ใบรับรองเวลา, การทำงานล่วงเวลา, การวางแผนอัตรากำลังคน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Framework , Guidelines :

1. คู่มือการวิเคราะห์จุลินทรีย์, เคมี, ชีวภาพ
2. หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
3. มาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP, HACCP, ISO 9000 เป็นต้น
4. คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา
5. เป้าหมายการทำงานของฝ่าย

Dimensions :

1. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกแผนกให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
2. วางแผนการสุ่มตรวจสอบกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุก ITEM
3. ทำการวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้า
4. กำกับดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า Own Brand ที่ส่งเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้า

Qualifications Required :

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

Education :

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Experience :

ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร 2 ปีขึ้นไป

Characteristics/Skills :

1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี
2. มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
3. มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี และ จุลินทรีย์ต่างๆ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร 2 ปีขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี
-มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
-มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี และ จุลินทรีย์ต่างๆ

สนใจติดต่อคุณแบงค์ 087-0101241 Line : subawi33 Email:suwitchupong@tops.co.th

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    • สวัสดิการ ประกันชีวิตตั้งแต่วันเริ่มงาน/ประกันสุขภาพปีละ 40000 บาทค่าทำฟัน 2000 บาท/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์/ประกันสังคม/สหกรณ์/โบนัส/ตรวจสุขภาพ/ท่องเที่ยวประจำปี/ปรับเงินเดือนทุกปีฯลฯ
    • สนใจติดต่อคุณแบงค์ 087-0101241 Line : subawi33 Email:suwitchupong@tops.co.th

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - suwitchupong@tops.co.th
            - jowatchara@tops.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกบุคคล
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 028317300 ต่อ 7627
แฟกซ์. : 0-2831-7364

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 201 รายการ