JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,974
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ก.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 4,974

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของประเทศไทย บริหารงานภายใต้ชื่อ ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (จำนวนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 10-15 สาขา) 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ ในการดูแลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ภักดีกับเรา 3. กำหนดแนวทางให้มีการอบรมพนักงานใหม่มีความรู้เพียงพอก่อนการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทั้งสาขา มีความรู้เพียงพอต่อการทำงานและมีการเจริญเติบโตก้าวหดน้าในสายงานทันต่อการขยายขององค์กร 4. กำหนดแนวทางหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธเชิงรุก (canvassing) โดยกำหนดพื้นที่ และทีมงาน สินค้า ที่จะนำเสนอสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้า ต้องการ 5.วางแผนทีมงานให้เข้าพบลูกค้า (CDM)โดยกำหนดเส้นทางการVisit เป็นกลยุทธ์ประจำเพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มยอดขาย 6. เข้าเยี่ยมลูกค้าที่มีอยู่แล้วเพื่อหาข้อมูลต่างๆนำมาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า 7 ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมคู่แข่งขันอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้า ความครบของสินค้าให้สามารถดำเนินการแข่งขันได้ 8 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของสาขา 9. จัดทำและบริหารงบประมาณยอดขายประจำปีตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี 10. บริหารยอดสูญเสียตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี 11. ทำเป้าหมายด้านผลกำไรตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี 12. บริหารค่าใช้จ่ายของสาขาที่รับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี 13. บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไร ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 14. ควบคุมให้สาขาปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในด้าน การเงินและทรัพย์สินของบริษัท สุขลักษณะ ความปลอดภัย ควบคุมการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการปฎิบัติตามกฏหมาย 15.จัดการประชุม ประเมินผลการทำงานของสาขา พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา แก้ไข ผลประกอบการของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย 16.เป็นผู้นำในการกำหนดแผนงานในกรณีที่เปิดสาขาใหม่ และ ปรับปรุงสาขา ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของบริษัท 17.ตรวจสอบการทำงานของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีมาตรฐานเดียวกัน

Area Manager ประจำภาคอีสาน

Area Manager ประจำภาคอีสาน

รายละเอียดงาน

4 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี (ทุกอำเภอ),ขอนแก่น (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : 50,000+
วันหยุด : ตามตกลง
เวลาทำงาน : ตามตกลง

เวลาทำงานอื่น

ดูแลสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (จำนวนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 10-15 สาขา)
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ ในการดูแลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ภักดีกับเรา
3. กำหนดแนวทางให้มีการอบรมพนักงานใหม่มีความรู้เพียงพอก่อนการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทั้งสาขา มีความรู้เพียงพอต่อการทำงานและมีการเจริญเติบโตก้าวหดน้าในสายงานทันต่อการขยายขององค์กร
4. กำหนดแนวทางหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธเชิงรุก (canvassing) โดยกำหนดพื้นที่ และทีมงาน สินค้า ที่จะนำเสนอสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้า ต้องการ
5.วางแผนทีมงานให้เข้าพบลูกค้า (CDM)โดยกำหนดเส้นทางการVisit เป็นกลยุทธ์ประจำเพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มยอดขาย
6. เข้าเยี่ยมลูกค้าที่มีอยู่แล้วเพื่อหาข้อมูลต่างๆนำมาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า
7 ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมคู่แข่งขันอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้า ความครบของสินค้าให้สามารถดำเนินการแข่งขันได้
8 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของสาขา
9. จัดทำและบริหารงบประมาณยอดขายประจำปีตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี
10. บริหารยอดสูญเสียตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี
11. ทำเป้าหมายด้านผลกำไรตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี
12. บริหารค่าใช้จ่ายของสาขาที่รับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี
13. บริหารจัดการยอดขาย ยอดสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และผลกำไร ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
14. ควบคุมให้สาขาปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในด้าน การเงินและทรัพย์สินของบริษัท สุขลักษณะ ความปลอดภัย ควบคุมการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการปฎิบัติตามกฏหมาย
15.จัดการประชุม ประเมินผลการทำงานของสาขา พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา แก้ไข ผลประกอบการของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
16.เป็นผู้นำในการกำหนดแผนงานในกรณีที่เปิดสาขาใหม่ และ ปรับปรุงสาขา ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของบริษัท
17.ตรวจสอบการทำงานของสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีมาตรฐานเดียวกัน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.สามารถเดินทางไปประจำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
3.สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ค่าโทรศัพท์
    ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pavarassayaporn@tops.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกบุคคล
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด 99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 028317300 ต่อ 7627
แฟกซ์. : 0-2831-7364

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 102 รายการ