เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจที่จะนำเสนอเสื้อผ้ากีฬาที่มีคุณภาพ พร้อมกับราคาที่เหมาะสมด้วยประสบการณ์ทางด้านเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเสื้อผ้ากีฬาทุกชนิด และมีการพัฒนาทางด้านการผลิตเสื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเสื้อผ้ากีฬาอย่างครบวงจรจนถึงปัจจุบัน


สินค้าและบริการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
เงินเดือน(บาท) : 40,000+
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สร้างระบบ, ควบคุมและติดตาม แผนก HR ให้มีมาตรฐานตามนโยบายของผู้บริหาร
2. วางแผนการบริหารบุคคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งทำ Organisation Chart
3. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ และจัดทำ JD ในทุกตำแหน่งงาน
4. สรรหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท ในเรื่องความสามารถและจำนวนบุคคลากรที่ต้องการ พร้อมทั้ง จัดทำแผนงานประมาณการร่วมกับผู้บริหาร ในด้านการบริหารอัตรากำลังคน, แผนงบประมาณประจำปี, แผนความก้าวหน้าในแต่ละตำแหน่งงาน, จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ โครงสร้างเงินเดือน/โบนัส
5. จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร และแรงงานสัมพันธ์
6. ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง สรุปรายงานประจำเดือน
7. ตรวจสอบรายงานภาษีบุคคลก่อนนำส่งสรรพากร
8. ตรวจสอบรายงานการนำส่งข้อมูลประกันสังคม
9. ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
10. ควบคุมเอกสารในระบบ ISO:9000
11. วางแผนและจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสรุปผลการฝึกอบรม
12. จัดการระบบสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ
13. จัดกิจกรรม 5ส., อนุรักษ์พลังงาน และควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป ในฐานะเจเนอรอลลิสต์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์,การดูแลผลประโยช์,การจัดการประสิทธิภาพ,กระบวนการสื่อสาร,โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และกฎหมายแรงงาน เป็นต้น (อายุไม่เกิน 45 ปี)
2. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ เที่ยงตรง มีหลักการ และเป็นที่ยอมรับและมีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงานกับ บริษัท ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
5. ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel และ MS Powerpoint
7. หากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลบริหารด้านทรัพยากรบุคคล, ต้นทุนการผลิต, ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล, ประสิทธิภาพการผลิตที่มีผลต่อโครงสร้างการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถเดินทางไปทำงานในแถบ วัดโพธิ้แจ้ สมุทรสาครได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ปรับเงินเดือนประจำปี, เงินช่วยเหลือค่าทำศพเมื่อ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต, ซื้อสินค้าบริษัทฯในราคาพนักงาน, ท่องเที่ยวประจำปี, เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน, เงินช่วยเหลืองานบวช
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • thategosport@yahoo.co.th
 • saowanit@egosportthailand.com
 • neerumporn@egosportthailand.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณ เสาวนิตย์ สุขสังขาร
  บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  29/98 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 43, 120

  • บางหว้า

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top