เกี่ยวกับเรา

SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คนเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงเรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงานนอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนโอกาส : พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศการเลิกจ้าง : บริษัทในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำเป็นอันขาด แต่บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะเลิกจ้างพนักงานทุกคนที่มีการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ  


วีดีโอ

Creative Video Content Creator

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คิดคอนเทนต์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสร้างสรรค์
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ให้ได้ชิ้นงานออกมาตรงตามคอนเซปต์
- สามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
- รักษามาตรฐาน คุณภาพสูง มีความสม่ำเสมอในผลงาน
- ติดตามและมีความเข้าใจเทรนด์ในปัจจุบัน What’s in. What’s out. What’s coming.

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และไหวพริบดี
- สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
- บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและการร่วมงานที่ดี
- ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างผลงานได้

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  สิทธิสวัสดิการกลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี  สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน

  1.ด้านประกันสังคม

  • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน  2. ด้านประกัน

  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ

  ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน

  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา

  ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน  สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน

  1. ด้านสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพประจำปี  2. ด้านการออมทรัพย์

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP  3. ด้านของขวัญยินดี

  • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท  4. ด้านการเยี่ยม

  • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  5. สวัสดิการอื่น ๆ

  • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50%  สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป

  1. ด้านสุขภาพ

  • ประกันสุขภาพ

  • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน)

  • บัตรเครดิตจัดซื้อสุขภาพใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส) โดยใช้ได้ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) โดยมีวงเงินดังนี้

  • พนักงานระดับ 1-5 วงเงินบัตร 70,000 บาท

  • พนักงานระดับ 6-7 วงเงินบัตร 150,000 บาท

  • พนักงานระดับ 8 ขึ้นไป วงเงินบัตร 300,000 บาท  2. ด้านประกัน

  • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร)

  • ประกันชีวิตพนักงาน  3. ด้านเงินกู้ยืม

  • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP

  • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน

  • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา

  • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา

  • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา  4. ด้านการศึกษา

  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท

  • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท

  • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท

  • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรูป และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท

  • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน

  • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน  5. ด้านของขวัญยินดี

  • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป)

  • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป)  6. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ

  • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค่าจ้างประจำปี  7. สวัสดิการอื่น ๆ

  • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด

  การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ และพนักงานประจำสาขา)  1. ได้รับในวันแรกของการทำงาน

  ด้านที่พักอาศัย

  • ให้เช่าอพาร์ทเมนท์ของบริษัทฯ ใกล้สำนักงานใหญ่ (ติดกับ ม.หอการค้า)

  เดือนละ 2,600 บาท (รวมค่าน้ำ) ห้องแอร์ ขนาด 25 - 35 ตร.ม.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  สิทธิสวัสดิการกลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี (สำนักงานสมุทรปราการ)  สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน

  1.ด้านประกันสังคม

  • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน  2. ด้านประกัน

  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ

  ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน

  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา

  ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน  3. ด้านเบี้ยขยัน

  • เบี้ยขยัน แจ็คพอต  4. ด้านอาหาร

  • ค่าอาหารกลางวัน  สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน

  1. ด้านสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพประจำปี  2. ด้านการออมทรัพย์

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP  3. ด้านของขวัญยินดี

  • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท  4. ด้านการเยี่ยม

  • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  5. สวัสดิการอื่น ๆ

  • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50%  สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป

  1. ด้านสุขภาพ

  • ประกันสุขภาพ

  • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน)

  • บัตรเครดิตจัดซื้อสุขภาพใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส) โดยใช้ได้ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) โดยมีวงเงินดังนี้

  • พนักงานระดับ 1-5 วงเงินบัตร 70,000 บาท

  • พนักงานระดับ 6-7 วงเงินบัตร 150,000 บาท

  • พนักงานระดับ 8 ขึ้นไป วงเงินบัตร 300,000 บาท  2. ด้านประกัน

  • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร)

  • ประกันชีวิตพนักงาน  3. ด้านเงินกู้ยืม

  • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP

  • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน

  • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา

  • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา

  • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา  4. ด้านการศึกษา

  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท

  • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท

  • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท

  • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรูป และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท

  • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน

  • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน  5. ด้านของขวัญยินดี

  • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป)

  • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป)  6. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ

  • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค่าจ้างประจำปี  7. สวัสดิการอื่น ๆ

  • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด  การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานสมุทรปราการ)

  ได้รับในวันแรกของการทำงาน  ด้านที่พักอาศัย

  • ให้เช่าห้องพักราคาเดือนละ 1,400 บาท (รวมค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง)

  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาบุคลากร

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 064-587-2627

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  แผนกสรรหาบุคลากร

  SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC

  89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • สายรถเม
   ล์ผ่านด
   ินแดง 12,
   24, 36, 54, 69, 73,
   92, 204 ปอ.36,
   92, 168
   สายรถเม
   ล์ผ่านป
   ากซอยหม
   อเหล็ง
   13, 14, 17, 38, 54,
   72, 73, 74, 77, 204,
   ปอ.4

  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  • ไม่มี

  • ราชปรารภ

  • ไม่มี

  การเดินทางเพิ่มเติม : - ถ้ามาจากอนุสาวรีย์ลงหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
  - ถ้ามาจากทางประชาสงเคราะห์ลงป้ายตลาดศรีวณิช และขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างมาอาคาร ว. วิโรจน์ (10-15 บาท)
  - Airport Link ลงราชปรารภ เดินเข้าซอยรัชฏภัณฑ์ (ซ. หมอเหล็ง) และนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาอาคาร ว. วิโรจน์

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top