เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์:“บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กคุณภาพอย่างครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบเหล็กคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้พัฒนาสินค้าคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งในตลาดระดับอาเซียนและระดับโลกได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งบริษัท คู่ค้าและประเทศชาติ”


ผู้จัดการฝ่าย IT(ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางคอแหลม)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 33,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมกำหนดนโยบายกับผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
2. ร่วมกำหนดและให้คำแนะนำมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ติดตั้ง ดูแลจัดการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware , Software , Internet , LAN และ CCTV เบื้องต้นได้
4. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานภายในองค์กร เช่น เครื่อง Printer , Notebook , scan virus
5. ดูแล onsite Support Computer และ Network ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้กับทาง บริษัท
6. ดูแลระบบฐานข้อมูลของบริษัท สำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด รวมไปถึงการกู้คืนระบบดังกล่าว
7. พิจารณานำเสนอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ผ่านการอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
8. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรในการเข้ามาแก้ไขปัญหา IT ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
9. ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทได้ และแก้ปัญหาหากผู้ใช้เกิดปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆในองค์กร
10. สื่อสารและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ฝ่ายต่างๆในองค์กรได้รับทราบและติดตามผลการปฏิบัติ
11. ร่วมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์จากบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน แผนงาน และนโยบายการดำเนินงานขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงได้
12. รับผิดชอบการทำงานของระบบสารสนเทศทั้งหมดขององค์กรให้สามารถทำงานตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างเป็นปกติ รวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูล สร้างรายงาน แก้ไขและพัฒนาขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศของบริษัท
13. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพื่อนำมาเสนอโครงการต่อผู้บริหารในการปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
14. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

• อายุ 25 ปี ขึ้นไป

• มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนทเศ หรือ IT

• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้

• มีประสบการณ์ในงานด้าน IT และ/หรือ IS มาอย่างน้อย 2 ปี

• มีความรู้ด้าน Networking เป็นอย่างดี

• **มีประสบการณ์การทำงานหรือมีส่วนร่วมการทำโครงการระบบ ERP ในบริษัทฝั่ง Client จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

• **หากมีความสามารถงานด้าน โปรแกรม CD-Organizer, Forma Dynamic (MS SQL) VMware หรือภาษา .NET ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

• มีความรู้ความสามารถทำงานในโปรแกรมต่างๆ ดังนี้ (ในเกณฑ์ดี)

- Microsoft Office 2013

- Kaspersky- Virus

- Photo Scape / Photoshop

- Adobe Professional

- โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ


• **สามารถทำงานวันเสาร์ได้ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.**
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยัน, เงินช่วยรักษาพยาบาลเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี), สวัสดิการสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี (แล้วแต่กรณี), สวัสดิการเงินกู้ยืม, การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • jutamascsp@gmail.com
 • jutamascsp@gmail.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  วันทกานต์ จันทะโคตร
  บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ออฟฟิศ:475 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.โรงงาน: 227 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top