บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2450

โซเด็กซ์โซ่  เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านอาหาร ด้านการซ่อมบำรุง ด้านงานบริการซักรีด ด้านงานดูแลและจัดสวน ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบริการอื่นๆ โดยมีสาขาอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯได้ขยายสาขามากกว่า 30 สาขาในประเทศไทย เราจึงมองหาผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • • ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลางานเป็นกะ
  • เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน
  • ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการดูแลรักษาให้ได้ร• เพื่อยืนยันว่าทีมงานทุกคน จะยึดโยงกับมาตรฐานการให้บริการแบบ SODEXO WAY โดยการฝึกอบรมและการทำตัวเองเป็นตัวอย่าง (role modeling)
  • สามารถรับนโยบายและกลยุทธใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา มาปฏิบัติพร้อมทั้งการวางแผนการบริหารงานและดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • สามารถวางแผนและบริหารจัดการตารางทำงาน และ โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถควบคุมกำกับดูแลงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของแผนก
  • มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลของบริษัท และกฎหมายแรงงาน
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถสร้างทีมงานในแผนก และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
  • สามารถกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จ
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขของงานที่เกิดขึ้นในแผนก
  • สามารถควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้ทางสายให้อาหาร
  • สามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภายในแผนกให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
  • สามารถดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค รวมทั้งอาหารทางสายยาง อาหารให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน
  • สามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ชัดเจน
  • มีมาตรฐานส่วนตัวที่ชัดเจน ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
  • มีความกล้าที่จะยอมรับความผิดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
  • ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา
สวัสดิการ
 • - ประกันชีวิต
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันสังคม
  - เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
เครื่องแบบพนักงาน
อาหาร
ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
เงินรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3
  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิค
  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ ความคิดเชิงทฤษฏีหลักการ และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย แหล่งเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการชักจูงและโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นและการเจรจาต่อรองภายในองค์กร
  มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ รักงานทางด้านการวิศวกรรม ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่น
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - jaruwan.suparanon@sodexo.com
            - recruitment.amecaa.th@sodexo.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(เอกมัย,เอกมัย,เอกมัย) แผนที่
Website: http://www.sodexo.com
โทร. 027141661 แฟกซ์. 0-2714-0788
อีเมล recruitment.amecaa.th@sodexo.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/career.sodexothail
ไอดีไลน์ hrsodexo
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 47


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
12 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน