JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม
903
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
11 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 11 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 903

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเบิ้ลทู จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านสื่อและกิจกรรมทางการตลาด (Outdoor Marketing) แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แจกใบปลิวตามบ้าน รับจ้างโบกธง ถือป้าย ทำขบวน Troop งาน Outdoor event อาทิ ขบวน Backpack ขบวน Walking Billboard งาน Bicy Ads เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความสะดวกสบาย ลดความวุ่นวาย และ เสียเวลา ในการเสาะหา แต่ละบริการ ต้องการบุคลากรร่วมงาน จำนวนมาก


1. วางแผน ประสานงาน และร่วมกับทีมขาย (Account Management) เพื่อดำเนินการติดต่อและพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายบริการด้าน Event Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารับฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ถูกทางและครบถ้วนมากขึ้น 2. จัดประชุมทีมงานโครงการเพื่อรับทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการและรับมอบหมายงานโครงการที่ต้องรับผิดชอบ 3. ศึกษา สำรวจรายละเอียดด้านสถานที่จัดงานและรายละเอียดลักษณะงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะแนวทางการจัด Event Marketing เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และจัดทำแผนการทำงาน (Operation Plan) ให้ทีมงานไปปฏิบัติตามแผนการทำงาน 4. ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการโดยสรุปของลูกค้าและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมงาน event เพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและกำหนดรายละเอียดโครงการเสนอต่อลูกค้า 5. ประสานงานการนำเสนอรายละเอียดงานของทุกส่วนในทีมงานโครงการเพื่อให้การจัดรายละเอียดโครงการ (ประเภทงาน/Theme ของงาน/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/วัน-เวลา/กำหนดการโดยสังเขป/รายละเอียดของแต่ละส่วน/งบประมาณจริงที่ต้องใช้/เงื่อนไขการจัดงาน) เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการแก่ลูกค้า 6. จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการร่วมกับทีมขาย (Account Management) ต่อลูกค้าพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการ Event Marketing ฉบับปฏิบัติงาน (Operation Plan) หลังจากปิดการขายได้สำเร็จ 7. ประสานงานด้านการดำเนินการจัดเตรียมและการผลิตของทีมงานโครงการ และประสานงานกับทีมขาย(Account Management) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในทุกด้านให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ 8. ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าจากทีมขาย (Account Management) เพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ 9. จัดทำรายงานสรุปการประชุมให้หัวหน้าทีมโครงการรับรองและกระจายรายงานและแผนงานให้แก่สมาชิกโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10. ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดในแผนงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้หัวหน้าทีมโครงการทราบเป็นระยะๆ 11. ดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้รับจากการประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกของโครงการและระหว่างโครงการกับฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 12. จัดทำสรุปรายงานและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการให้เรียบร้อย เป็นระบบและครบถ้วน 13. ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและกำกับคิวงานสื่อสารการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

Producer Even (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Organize /Event เท่านั้น)

Producer Even (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Organize /Event เท่านั้น)

รายละเอียดงาน

3 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 18:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผน ประสานงาน และร่วมกับทีมขาย (Account Management) เพื่อดำเนินการติดต่อและพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายบริการด้าน Event Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารับฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ถูกทางและครบถ้วนมากขึ้น
2. จัดประชุมทีมงานโครงการเพื่อรับทราบรายละเอียดของแต่ละโครงการและรับมอบหมายงานโครงการที่ต้องรับผิดชอบ
3. ศึกษา สำรวจรายละเอียดด้านสถานที่จัดงานและรายละเอียดลักษณะงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะแนวทางการจัด Event Marketing เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และจัดทำแผนการทำงาน (Operation Plan) ให้ทีมงานไปปฏิบัติตามแผนการทำงาน
4. ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการโดยสรุปของลูกค้าและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมงาน event เพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและกำหนดรายละเอียดโครงการเสนอต่อลูกค้า
5. ประสานงานการนำเสนอรายละเอียดงานของทุกส่วนในทีมงานโครงการเพื่อให้การจัดรายละเอียดโครงการ (ประเภทงาน/Theme ของงาน/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/วัน-เวลา/กำหนดการโดยสังเขป/รายละเอียดของแต่ละส่วน/งบประมาณจริงที่ต้องใช้/เงื่อนไขการจัดงาน) เพื่อพิจารณานำเสนอโครงการแก่ลูกค้า
6. จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการร่วมกับทีมขาย (Account Management) ต่อลูกค้าพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากลูกค้าเพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการ Event Marketing ฉบับปฏิบัติงาน (Operation Plan) หลังจากปิดการขายได้สำเร็จ
7. ประสานงานด้านการดำเนินการจัดเตรียมและการผลิตของทีมงานโครงการ และประสานงานกับทีมขาย(Account Management) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในทุกด้านให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
8. ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าจากทีมขาย (Account Management) เพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ
9. จัดทำรายงานสรุปการประชุมให้หัวหน้าทีมโครงการรับรองและกระจายรายงานและแผนงานให้แก่สมาชิกโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
10. ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดในแผนงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าให้หัวหน้าทีมโครงการทราบเป็นระยะๆ
11. ดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้รับจากการประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกของโครงการและระหว่างโครงการกับฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
12. จัดทำสรุปรายงานและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการให้เรียบร้อย เป็นระบบและครบถ้วน
13. ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและกำกับคิวงานสื่อสารการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดของงาน Event Marketing หรือมีประสบการณ์ประสานงานโครงการด้าน Event Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มีความสามารถในการพูดเพื่อประสานงานและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน (คิดบวก)
3. มีความสามารถในการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อการขายและการตลาดในขั้นดี
5. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้าง เช่น Booth Operation, Troop Indoor/Outdoor, Grand opening one day event

สวัสดิการ

 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ตามกฎหมายแรงงาน
  โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  ท่องเที่ยวประจำปี ในประเทศ และต่างประเทศ
  ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ
  เงินช่วยเหลืองานบวช งานแต่ง

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrofficer2@ableto.co.th
            - paibool.p@ableto.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณวนิดา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 168/51 หมู่บ้านกลางกรุง (ซอย1) ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 หมู่บ้านกลางกรุง (ซอย1) ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 025306858 ต่อ 1214
แฟกซ์. : 025306816

การเดินทาง

156
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ