เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องครัวอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเก็บ จัดเตรียม ปรุง และถนอมอาหาร รวมทั้งเป็นผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง'บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องครัวอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเก็บ จัดเตรียม ปรุง และถนอมอาหาร รวมทั้งเป็นผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง


Senior Operation Manager/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
การบริหารงานติดตั้ง
1. วางแผน นำเสนอกลยุทธ์ของงานติดตั้ง และการบริหารโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายองค์กร
2. ถ่ายทอดนโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบริหารงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
3. กำกับ ควบคุมภาพรวมงานติดตั้งและการบริหารโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสำเร็จตามกำหนด
4. วางแผนพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฎิบัติงานติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขององค์กร

การบริหารงานบริการ
5. วางแผน นำเสนอกลยุทธ์ของงานบริการ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายองค์กร
6. ถ่ายทอดนโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบริหารงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
7. กำกับ ควบคุมภาพรวมงานบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสำเร็จตามกำหนด
8. วางแผนพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฎิบัติงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขององค์กร
9. บริหารยอดรายได้ในส่วนงานบริการ ให้บรรลุได้ตามเป้ายอดรายได้ และกำไรที่องค์กรกำหนด

การบริหารงานธุรการปฎิบัติการ (Operation Admin)
10. วางแผน นำเสนอกลยุทธ์ของงาน Operation Admin เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายองค์กร
11. ถ่ายทอดนโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบริหารงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
12. กำกับ ควบคุมภาพรวมงาน Operation Admin เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานติดตั้ง และบริการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
13. วางแผนพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฎิบัติงานในส่วน Operation Admin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขององค์กร
14. บริหารยอดรายได้ในส่วนการขาย Spare Parts ให้บรรลุได้ตามเป้ายอดรายได้ และกำไรที่องค์กรกำหนด

การบริหารงานสนับสนุนปฎิบัติการ (Technical Support)
15. วางแผน นำเสนอกลยุทธ์ของงาน Technical Support เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายองค์กร
16. ถ่ายทอดนโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบริหารงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
17. กำกับ ควบคุมภาพรวมงาน Technical Support เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนของทีมติดตั้ง และบริการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
18. วางแผนพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฎิบัติงาน Technical Support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขององค์กร

การบริหารทีมงานโดยภาพรวม
19. บริหารงาน ควบคุม กำกับการบริหารจัดการภายในฝ่ายงาน/ส่วนงาน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
20. ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้
21. ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน เพื่อมุ่งให้ฝ่ายงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
22. บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ( Job Specification )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 8 - 10 ปี ด้านงานโครงการ งานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศได้
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุพรรณ คำชัย
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-318-0965-8 ต่อ 413
  อีเมล : recruitment@alliedmetals.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • recruitment@alliedmetals.com
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2409/5-9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • เพชรบุรี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top