เกี่ยวกับเรา

About Benetone FilmsBenetone Films is part of Benetone Creative Group, a strategic amalgamation of companies producing Content and proving Production Services for the foreign filming. We bring together over 20 years of deep understanding and experience in television commercials, digital videos, branded content, short to full-length feature films, televisions and OTT programming, influencer based content, studio facilities and table-top facility.With headquarter in Thailand and offices in US, Poland, India and Myanmar and production experiences of over 100 feature films and 1,000 commercials under our belt, Benetone Films is the industry leader in term of production and production management in the region.We are looking for ;


Sales Executive - Video Production Services

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่งนี้เหมาะกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตำแหน่งงานขาย และทำงานในธุรกิจสื่อหรือ Production

• มีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า และเข้าใจประเภทสินค้าที่หลากหลาย
• มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาเป็นอย่างดีและสามารถขายสินค้าและบริการหลายประเภทได้
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• ค้นคว้า และหาข้อมูลเพื่อพัฒนากลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง
• จัดทำรายงานอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับสถานะการขาย และความต้องการของลูกค้า ปัญหาต่าง ๆ, ความสนใจ, คู่แข่งทางการค้า และศักยภาพในการให้บริการใหม่ ๆ
• มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเจ้าของธุรกิจ SME ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย และทำงานในธุรกิจสื่อหรือ Production 4 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Production โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)
• มีข้อมูลอ้างอิงประสบการณ์การทำงานที่ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน จัดการงานได้ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานในเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นได้
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  • เงินเดือน
  • คอมมิชชั่น
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
  • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการทำงานของพนักงาน)
  • สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพนัดดา
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-253-0124 ต่อ 206
  อีเมล : panadda.n@benetonefilms.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • panadda.n@benetonefilms.com
 • คุณพนัดดา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  Benetone Films Co., Ltd.
  21/10 ซ.ร่วมฤดี 1 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ลง BTS เพลินจิต ทางออก 4) เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • เพลินจิต

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top