JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,560

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด 5. บริษัท นีโอเทค จำกัด 6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด 7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)\\\\\\\'


- รับผิดชอบดูแลระงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ - จัดทำระบบงานเอกสารกฎหมายต่างๆ และรายงานความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน - ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี รวมถึงการรายงานสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ฝ่ายบริหารทราบ - ให้คำแนะนำและสำรวจ สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และวิธีการแก้ไข รวมถึงการประเมินผล - ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง - ร่วมจัดทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์งานจป. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมการปลูกจิตรสำนึก ฯลฯ

หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย ประจำสระบุรี ด่วนมาก

หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย ประจำสระบุรี ด่วนมาก

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบดูแลระงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ
- จัดทำระบบงานเอกสารกฎหมายต่างๆ และรายงานความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
- ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี รวมถึงการรายงานสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ฝ่ายบริหารทราบ
- ให้คำแนะนำและสำรวจ สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และวิธีการแก้ไข รวมถึงการประเมินผล
- ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมจัดทำกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์งานจป. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมการปลูกจิตรสำนึก ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีใบรับรองวิชาชีพ จป.
ชาย , อายุ 30-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ บุคคลิกดี ขยัน และอดทนต่อสภาวะกดดันได้
สามารถปฎิบัติงานที่สระบุรีได้ และสามารถเดินทางไปดูงานที่สาขาอื่นๆ ได้ 
 

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการต่างของบริษัทฯ
  1. เงินรางวัลตอบแทนประจำปี 9-15% ของผล
  ประกอบการประจำปี
  2. จากข้อ 1. แบ่งเป็นโบนัส (โบนัสปกติ โบนัสอายุ
  งาน และโบนัสหุ้นส่วน) งานเลี้ยงปีใหม่ และ
  การท่องเที่ยว
  3. โบนัสหุ้นส่วน (มิตรแท้ เจ้าของ) สำหรับผู้ที่เข้า
  ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพซึ่งต้องบ่งบอกความ
  ทุ่มเทและเก่งเสมือนเจ้าของ
  4. ยอดการปรับอัตราเงินเดือนตามผลประกอบการที่
  มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจน
  5. ปรับอัตราเงินเดือนพิเศษเพิ่มอีก 220% สำหรับผู้
  บังคับบัญชาและอีก 230% สำหรับผู้ใต้บังคับ
  บัญชาที่เข้าโครงการพัฒนาตามที่บริษัทฯกำหนด
  6. ปรับอัตราเงินเดือนตามความสามารถที่พัฒนาขึ้น
  หรือเงินเดือนตามต้องการ
  7. ค่าสึกหรอรถ ค่าเชื้อเพลิงรถ กรณีใช้รถส่วนตัวใน
  การปฏิบัติงาน
  8. ค่าเครื่องมือสื่อสาร ค่าเบี้ยขยัน และค่าเที่ยว
  (บางตำแหน่ง)
  9. เงินรางวัลหรือรางวัลทองคำสำหรับพนักงานนัก
  พัฒนาประจำปีจำนวน 10% ของพนักงาน
  ทั้งหมด
  10. เงินรางวัลหรือรางวัลทองคำสำหรับพนักงาน
  ทำงานครบ 10 ปี และมากกว่าทุก ๆ 5 ปี
  11. สวัสดิการเงินกองกลางปีละ 2 – 3 แสนบาท เพื่อ
  บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
  12. สวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีมีความเดือดร้อน / เบิกเงิน
  ฉุกเฉินกรณีมีความเดือดร้อนเร่งด่วน
  13. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
  14. กองทุนสวัสดิการสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการ
  ออม และเป็นสวัสดิการให้พนักงานในระยะยาว
  15. พาครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้โดยไม่เสีย
  ค่าใช้จ่าย
  16. งานท่องเที่ยวประจำปี เช่น ภาคเหนือ, ภาคใต้,
  ประเทศจีน, ประเทศเกาหลี เป็นต้น
  17. ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง ลาป่วย 30 วัน
  ต่อปี ลาพักผ่อน 6 วันต่อปี ลาคลอดบุตรได้ 90
  วันตามกฎหมายแรงงาน ลาอุปสมบท ลาเพื่อการ
  ฝึกอบรม ลาเรียน ลาพบแพทย์ ลาทำหมัน ลา
  เพื่อการรับราชการทหาร และลาเพื่อปฏิบัติธรรม
  18. การเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วยหนักทั้งของบิดา-
  มารดา คู่สมรส บุตร หรือของพนักงานเอง จากผู้
  บังคับบัญชาเสมอ ๆ ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ
  เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งาน
  อุปสมบท งานศพ เป็นต้น
  19. ชุดยูนิฟอร์ม
  20. ชุดและอุปกรณ์ safety (บางตำแหน่ง)
  21. ประกันอุบัติเหตุ PA. (บางตำแหน่ง) และ
  package payroll ทุนประกัน 50,000 บาท
  สำหรับพนักงานทุกคน
  22. งานกีฬาสี หรือ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
  ประจำปี
  23. โครงการ MENA ACADEMY เพื่อพัฒนาทักษะการ
  ทำงาน พัฒนาจิตใจ ผ่านกระบวนอบรมตลอดปี
  24. วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน (กฎหมาย
  แรงงานกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน)
  25. ที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับ
  จุดยืนในแต่ละหัวโขน เช่น พ่อ-แม่-ลูก
  ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน เป็นต้น
  26. การอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น
  ผู้เบิกบาน
  ** สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณสิริมา ขจรวุฒิเดช
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 15
แฟกซ์. : 0-2613-9927

การเดินทาง

ไม่มี
พญาไท ราชเทวี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 9 รายการ