เกี่ยวกับเรา

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 40,000 ล้านบาท อาคเนย์เป็น 1 ใน 5 สายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมั่นคงและสถานะทางการเงินแข็งแกร่งก่อตั้งโดยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด และบริษัท พรรณธิอร จำกัด ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจมากกว่า 200 บริษัทและมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสินค้าและบริการหลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี อาทิ ช้าง โออิชิ เอฟแอนด์เอ็น ไมโลยูเอชที เอสโคล่า โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ฯลฯ ด้วยเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย เราจึงมองหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา


เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ, Actuarial, Reinsurance

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)

ทำงานที่บ้าน (Work From Home) : ทำงานที่บ้าน (Work From Home)

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Scope of work)
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการได้ตามกำหนดเวลา
2. Set up ข้อมูลต่างๆของ Product เข้าระบบ AS/400 เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้
3. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินสำรองประกันภัย,รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)ทางด้าน Liability Risk, รายงาน ปช.6 สถิติการตายแยกตามสาเหตุต่างๆ, ปช.9 รายงานประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทน และรายงานอื่นๆ เพื่อนำส่ง คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. เจรจาและจัดทำสัญญาประกันต่อ
5. คำนวณการจ่ายเบี้ยประกันต่อ, การเรียกร้องสินไหมจากบริษัทประกันต่อ, จัดทำ statement และการรับ-จ่ายเงินกับบริษัทประกันต่อ

ส่วนคณิตศาสตร์ 1: (Pricing & Valuation Section)
Functional Description.
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงตามความต้องการได้ทันตามกำหนดเวลา
2. จัดทำรายงานภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย( เงินสำรองประกันภัย) และ รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ทางด้าน Liability Risk และ Liability Cashflow
3. งานวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะ(Mortality Experience),ค่าใช้จ่าย (Expense Analysis), อัตราดอกเบี้ยจาก(Comparing with Investment return and Cost of Insurance&Duration), วิเคราะห์การขาดอายุของกรมธรรม์(Lapse Rate) โดยมีการจัดทำทั้ง รายเดือน และประจำปี
4. จัดทำรายงาน Embedded Value และ Value of New Business
5. ศึกษารายละเอียดและเตรียมพัฒนา Actuarial Software สำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ IFRS17

ส่วนคณิตศาสตร์ 2 : (Product Setup & Statistic Section)
Functional Description
1. Setup ผลิตภัณฑ์และสูตรต่างๆ ลงระบบ eBao (ทั้ง 2 ระบบ คือ LS &GLS) เมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ eBao (ทั้ง 2 ระบบ คือ LS &GLS) เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตามประกาศของบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ
3. Support หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เช่น
- งานด้าน Marketing ทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ จะร่วมทดสอบ Sales
Platform เพื่อตรวจสอบมูลค่าต่างๆ และการคำนวณอัตราเบี้ยให้
ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน
- งานด้าน Operation เช่น เรื่องตรวจสอบสูตรการคำนวณ
- ประสานงานกับ IT ในเรื่องระบบ
4. จัดทำรายงาน และจัดทำสถิติต่างๆ (Reporting) สำหรับนำส่งผู้บริหาร, สมาคมประกันชีวิต, คปภ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกันต่อ : (Reinsurance Section)
Functional Description
1. คำนวณการจ่ายเบี้ยประกันต่อ และคำนวณการเรียกร้องสินไหมจากบริษัทประกันต่อ
2. จัดทำ statement การรับ / จ่ายเงินกับบริษัทประกันต่อ
3. ประเมินและสรรหาบริษัทประกันต่อที่มี Credit Rating ที่เหมาะสม
4. การวิเคราะห์งานประกันต่อของแต่ละประเภทเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการส่งประกันต่อ หรือการเปลี่ยนแปลง Retention Limit รวมถึงวิเคราะห์เรื่องการกระจุกตัวของงานประกันต่อ
5. วิเคราะห์การจัดสรรงานประกันต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทและความมั่นคงทางด้านการเงิน และให้เกิดเสถียรภาพกับผลการรับประกันภัย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง, อายุระหว่าง 23 - 25 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ชอบการเรียนรู้และริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะงานที่มีความกดดันได้
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ชอบความท้าทาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 23 - 25

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 1

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ทำงานที่บ้าน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : เอกชัย บุญจันทร์

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0625980529

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • ไม่มี

  • ศาลาแดง

  • สีลม

  • ราชปรารภ

  • ไม่มี

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top