ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เรามุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานด้านการผลิตที่สูงจากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลกได้แก่ WHO Evaluated, US FDA, CE Mark, ISO 13485 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำธุรกิจของเรามาโดยตลอด'กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เรามุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานด้านการผลิตที่สูงจากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลกได้แก่ WHO Evaluated, US FDA, CE Mark, ISO 13485 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำธุรกิจของเรามาโดยตลอด


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruitment)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : เสาร์หรืออาทิตย์ (ถ้ามี) กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.มีทัศนคติดีต่อองค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่นำความลับภายในองค์กรออกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก
2.ทำงานภายใต้ความกดดันได้ รับผิดชอบ เรียนรู้ไว
3.พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กร หรือมีผลต่อพนักงาน รวมถึงเข้าใจลักษะงานของแต่ละแผนก เข้าใจสถานการณ์โดยรวมของบริษัทได้
4.มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายสูง และสามารถทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด
5.ประกาศรับสมัครงาน และอัพเดตประกาศงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสรรหาแหล่งประกาศและช่องทางรับสมัครใหม่ๆ
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติ,สวัสดิการ ของแรงงานและบุคลากรในตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯต้องการ
7.สรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ตรงกับ Job Competency ให้ทันกับความต้องการของบริษัทฯ
8.ร่วมวางแผนการสรรหา หาแหล่งสื่อโฆษณา หาเครื่องมือในการสัมภาษณ์ใหม่ๆ และการออกJob Fair
9.ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ ทั้ง Online และ Onsite
10.แจ้งผลการสัมภาษณ์ นัดหมายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเซ็นสัญญาจ้าง และประสานงานด้านเอกสารและเตรียมความพร้อมภายในองค์กรก่อนพนักงานใหม่เริ่มงาน
11.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงที่ดีตลอดระยะเวลาการทดลองงาน
12.จัดทำเอกสารสำหรับพนักงานใหม่ ออกเอกสารประเมินพนักงานทดลองงาน อัพเดตและสรุป report การรับในตำแหน่งที่รับผิดชอบ แจ้งขอเสนอการจ้างงาน ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
13.เชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
14.สรุปการทำงาน และผลงานของตนในแต่ละวัน และการประเมินในการทำงานนั้น ๆ ต่อผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามกำหนด
15.วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามกำลังพลที่ได้รับอนุมัติ
16.รับผิดชอบฐานข้อมูลของพนักงานในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบระเบียบ
17.สรุปอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน สรุปเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก รายงานผลการสรรหาของแต่ละแหล่งงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
18.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป
- ชอบการสื่อสารติดต่อประสาน มีความคล่องตัวในการทำงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีค่าล่วงเวลาให้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีรถส่วนตัวมาทำงานจะดีมาก เนื่องจากสำนักงานไม่มีรถประจำทางผ่าน ที่สำนักงานมีมี่จอดรถให้
- สามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 25 (ตั้งอยู่ตรงขข้ามเซ็นทรัลอีสวิล)
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1. วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. Bonus (ตามผลประกอบการและPerformance)
  4. การตรวจสุขภาพประจำปี
  5. ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  6. ชุด Uniform
  7. ฉีดวัคซีน
  8. กองทุนเงินทดแทน
  9. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อนช่วยเพื่อน
  10. เงินช่วยเหลือตามโอากาสต่างๆ
  11. ประกันอุบัติเหตุ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวนลิตา เล๊าะหลง
  เบอร์ผู้ติดต่อ : .02-514-4112 ต่อ 5004
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
  853 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ห้าแยกลาดพร้าว

  • ลาดพร้าว

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : ซอยลาดพร้าว 87 แยก 25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย.
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top