เกี่ยวกับเรา

ดำเนินงานด้านบริหารอาคารชุดทั้งอาคารชุดสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านได้ลงทุนไป" พี พี เอ็ม" เราพร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยมีฐานการเงินที่มั่นคงการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานซึ่งคุณสมบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่เรา ใส่ใจดูแลและมองเห็นถึงความสำคัญมาตลอดเพื่อความมั่นใจ ในการบริการที่ " พีพีเอ็ม" จัดเตรียมให้กับลูกค้าของเรา


ช่างเทคนิค (Technician)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 15 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือตามแผนการปฏิบัติงาน
2.ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนกงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซ่อมบำรุง (Technician) ในการทำ (Preventive Maintenance)
3.ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการบำรุงรักษาเชิงเป้องกัน (Preventive Maintenance) ในแต่ละเดือนของงานระบบ จัดส่งผู้บังคับบัญชา
4.ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
5.ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าอุณหภูมิ พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
6.ควบคุมตรวจเช็คและตรวจสอบการทำงานทั่วไปของ MDB, Main Tie, Main Switch, Main CB ประจำห้องไฟฟ้าประจำวัน
•ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เช่น BUS BAR, BUS WAY ประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เต้ารับ อะไหล่อุปกรณ์ภายในตู้เมนไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ตามสภาพความชำรุด
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ ตามสภาพชำรุด
7.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ให้ดำเนินการ
•ควบคุมและทำการทดสอบเดินเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•ควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำกลั่นแบตเตอรี่
•ควบคุมและทำความสะอาดเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ
•ควบคุมและตรวจสอบเครื่องวัดต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ติดตั้งประกอบกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
•รวบรวมเอกสารการทดสอบแต่ละสัปดาห์ จัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
8.ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) ให้ดำเนินการ
•ควบคุมและการทดสอบเดินเครื่อง (Electrical Fire Pump, Springer Pump, Hydrant) 6 เดือน 1 ครั้ง / ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดหกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•รวบรวมเอกสารการทดสอบจัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
9.ตรวจเช็คและตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาที่จ่ายน้ำเข้าสู่อาคาร พร้อมทั้งควบคุมและบันทึกการใช้ปริมาณน้ำพร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
10.ระบบโทรศัพท์ / อินเทอร์เน๊ต (Telephone / Internet) ให้ดำเนินการ
•ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตติดตั้งโทรศัพท์ / Internet ในส่วนผู้พักอาศัยและสำนักงาน
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ MDF ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
11.ระบบสัญญาณภาพ (MATV & SATELLITE)
•ตรวจสอบและควบคุมสัญญาณภาพ ความคมชัด เสียง ประจำวัน
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
12.ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ให้ดำเนินการ
•ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม หรือตู้คอนโทรลประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•ตรวจสอบพบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ (Smoke & Heat Detector) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) อุปกรณ์แจ้งสัญญากระดิ่ง (Bell) ชำรุดให้แจ้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
13.งานระบบเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ให้ดำเนินการ
•ตรวจสอบและควบคุมการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งพร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•ตรวจสอบและควบคุมการจดบันทึกอุณหภูมิตามห้องเครื่องประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
14.ระบบสุขาภิบาล (Sanitary ) ให้ดำเนินการ
•ตรวจสอบและควบคุมการเปิด – ปิดเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
•ตรวจสอบและบันทึกแรงดันในระบบของท่อน้ำแต่ละอาคาร pressure reduce valve (PRV)
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
15.ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) ให้ดำเนินการ
•ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด (Submersible Pump) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ประจำวัน
•ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
•ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ ตามธุรกิจของอาคารประเภท ก.ให้ได้ค่าตามมาตรฐานพารามิเตอร์ พร้อมทั้งรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และติดต่อบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ เข้าดำเนินการแก้ไข
•ตรวจสอบ วิเคราะห์และควบคุมดูแลหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ระบบยังสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ
16.ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ดำเนินการ
a.ควบคุมและตรวจสอบความคมชัดของภาพ จำนวนกล้อง การบันทึก วันเดือนปี และเวลา
b.ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่สำรอง ( UPS ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
c.ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
17.ตรวจสอบการขออนุญาตตกแต่งห้องชุด หรือในส่วนกลางให้ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางนิติอาคารชุดฯ
18.ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนของห้องผู้พักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ
19.ตรวจสอบและควบคุมความสะอาดห้องเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
20.ตรวจสอบและควบคุมการให้บริการงานซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด
21.ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ในงานระบบให้กับช่างซ่อมบำรุง (Technician)
22.รวบรวมและทำการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า และประปา ประจำเดือนในส่วนกลางและห้องชุดเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล
23.ทำการลงบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของแต่ละประเภทงาน และทำรายงานเมื่อมีปัญหาระหว่างห้องชุด หรือพบความผิดปกติของเครื่องจักรในอาคารต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
24.ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์(Spare Part) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคารให้ถูกต้อง ในแต่ละเดือน ให้ตรงตามรายการเบิกจ่าย เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ
25.ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนก ให้ตรงกับการใช้งาน
26.ตรวจสอบเครื่องมือ (Tool) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคาร ในแต่ละเดือนให้ครบตามบัญชีเครื่องมือ เมื่อพบเครื่องมือชำรุดให้แจ้งผู้ที่ได้รมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายเครื่องมือรับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
อายุระหว่าง 21 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความขยัน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
4. สามารถใช้เครื่องมือ และเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นทีม
6. มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานให้บริการ

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  -โบนัส*
  -ปรับประจำปี*
  -ชุดเครื่องแบบพนักงาน*
  -งานเลี้ยงประจำปี*
  -ประกันสังคม*
  -ประกันอุบัติเหตุ*
  -วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วันต่อปี*
  -ลาพักร้อน 6 วันต่อปี* (เมื่อผ่านทดลองงานสามารถใช้ได้)
  -ลากิจ 3 วันต่อปี* (เมื่อผ่านทดลองงานสามารถใช้ได้)

  *เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr.akando@gmail.com
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
  74 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • อโศก

  • เพชรบุรี

  • มักกะสัน
  การเดินทางเพิ่มเติม : เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
  สามารถเลือกวิธีการเดินทางได้ ดังนี้ :
  - รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 สำนักงานอยู่ใน ซอยจุลินทร์ (ซอยโรงพยาบาลจักษุรัตนินทร์)
  - เรือโดยสาร ลงท่าเรือมศว. หรือ ท่าเรืออโศก
  - รถไฟฟ้า BTS. ลงสถานีอโศก (นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แจ้งวินมอเตอร์ไซด์ว่า “ไปโรงพยาบาลจักษุรัตนินทร์”
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top