เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาตกแต่ง และปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานสาธารณูปโภค และงานภูมิทัศน์ ครอบคลุมการบริการที่หลากหลายครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การจัดการอย่างมีระบบ มุ่งเน้นการบริการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถประกอบกับความร่วมมืออันดีจากคู่ค้าที่ชำนาญงานในแต่ละด้าน ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายธุรกิจดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะทำให้ได้มาและคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯต้องการ ทั้งที่ประจำสำนักงานใหญ่ และประจำในหลายเขตพื้นที่ก่อสร้างของทางบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร โดยมีสวัสดิการแก่พนักงาน อาทิเช่น โบนัสประจำปี,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันสังคม,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,งานกีฬา,จัดงานวันเกิดแก่พนักงาน


ผู้จัดการโครงการ งานปรับปรุง(renovate)อาคาร สำนักงาน และโรงพยาบาล)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์งาน แบบ วางแผนงานโครงการ , ควบคุมและจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและกฎหมาย,
รวมถึงประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้งานลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้อย่างครบถ้วน
2. ควบคุม การจัดหา จัดจ้าง ,ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำเนินงานของโครงการที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของโฟร์แมน, ผู้รับเหมาช่วง, วิศวกรโครงการ(ถ้ามี) และ/หรือประสานงานกับผู้ออกแบบ,
ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที สามารถงานดำเนินการไปได้ตามแผนงานที่วางไว้
4.บริหารสัญญางานราชการ ,เข้าใจระเบียบงานวัสดุ จัดการบริหารต้นทุนโครงการให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
5.ควบคุม ตรวจสอบ ,จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆของโครงการ เสนอลูกค้า ที่ปรึกษา และผู้บริหาร
ประจำสัปดาห์(Weekly Report) และรายงานประจำเดือนกับการขอเบิกงวดงาน (Monthly Report & Payment)
6. อื่นๆ ตามนโยบายบริหาร และรายงานตรงกับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย อายุ 30-45 ปี สามารถปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัด และ/หรือต่างประเทศได้
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการทำแผนงาน รายงาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
4. ประสบการณ์ในการควบคุมงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลงานบริหารโครงการที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
5. มีภาวะผู้นำ, กระตือรือร้น, มีความสามารถในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี ดูแลและใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
6. ดูแลให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการทำงานของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
7. มีความคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา, สามารถลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานได้ และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • เงินปรับตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • เสื้อฟอร์ม
  • ค่าเดินทาง
  • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : รมย์ชลี ศรีภิรมย์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 089-130-7900
  อีเมล : appjob@spa-amp.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • appjob@spa-amp.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณรมย์ชลี ศรีภิรมย์,จิราภรณ์ บุญมี
  บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
  26 ซ. รัตนาธิเบศร์ 3 ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 (ตรงข้ามศาลากลาง นนทบุรี ) ติดต่อ จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น. ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
  • โทร. : 0295051124 ต่อ 313-315 , 0891307900
  • แฟกซ์. 02-9505580
  • appjob@spa-amp.com
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์ราชการนนทบุรี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top