เกี่ยวกับเรา

บริษัทในกลุ่ม โอสถสภา เป็นองค์กรที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 120 ปี ประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 20 แห่ง โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์, อาหารเสริมสุขภาพ, เครื่องดื่มให้พลังงาน และผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัว ซึ่งธุรกิจของเราครอบคลุมตลาดมากกว่า 42 ประเทศทั่วโลก สินค้าของเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม : M-150, Lipo, Shark, .357, M-Max, M-Sport, Hang และ Peptein 2. กลุ่มสินค้ายาและอาหารเสริมสุขภาพ : แบนเนอร์โปรตีน, อุทัยทิพย์ (U-Tip), โอเล่, โบตันมิ้นท์บอล, โปรวิต้า, สลิมม่า, นูต้า, ยาธาตุ 4 ตรากิเลน และยากฤษณากลั่น 3. กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล : ทเวลฟ์ พลัส, เอ็กซิท, เบบี้มายด์, มามี่โพโค, โซฟี และไลฟ์รี่'บริษัทในกลุ่ม โอสถสภา เป็นองค์กรที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 120 ปี ประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 20 แห่ง โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์, อาหารเสริมสุขภาพ, เครื่องดื่มให้พลังงาน และผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัว ซึ่งธุรกิจของเราครอบคลุมตลาดมากกว่า 42 ประเทศทั่วโลก สินค้าของเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม : M-150, Lipo, Shark, .357, M-Max, M-Sport, Hang และ Peptein 2. กลุ่มสินค้ายาและอาหารเสริมสุขภาพ : แบนเนอร์โปรตีน, อุทัยทิพย์ (U-Tip), โอเล่, โบตันมิ้นท์บอล, โปรวิต้า, สลิมม่า, นูต้า, ยาธาตุ 4 ตรากิเลน และยากฤษณากลั่น 3. กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล : ทเวลฟ์ พลัส, เอ็กซิท, เบบี้มายด์, มามี่โพโค, โซฟี และไลฟ์รี่บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจาก[ผู้สมัคร/พนักงาน]ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานด้านการจ้างงาน ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของ[ผู้สมัคร/พนักงาน] และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของ[ผู้สมัคร] บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ


สินค้าและบริการ
วีดีโอ

Environment Executive

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รวบรวมข้อมูล ของข้อกำหนดต่างๆของกฏหมาย มาตรฐานสากล และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
2.ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดการให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้น
3.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานของโรงงานประจำปี
4.จัดทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และคู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน
5.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำรายงาน ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา
6.จัดทำทะเบียนสารเคมีที่ใช้งานในบริษัท และ SDS สำหรับใช้กับหน้างาน
7.จัดทำเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัท และหน่วยงาน พร้อมจัดทำรายงาน ด้านสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมายกำหนด
8.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรวจวัดค่าน้ำทิ้ง และมลพิษอากาศที่ปล่อยสู่บรรยายกาศ รวมถึงการควบคุมค่าพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย
9.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการกากอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย
10.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
11.สนับสนุนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย
12.สนับสนุน หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย
13.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัท
14.จัดการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
* มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3-5 ปี
* มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO14001 / ISO 50001
* เป็นผู้ควบคุมด้านมลพิษทางน้ำ / ผู้ควบคุมด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม
* เป็นบุคคลากรเฉพาะด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
* เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ประจำโรงงาน หรืออาคาร
* สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • recruitment@osotspa.com
 • recruitment@osotspa.com
 • กองสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Division)
  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
  348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • พระโขนง

  • พระราม 9

  • หัวหมาก
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top