เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ตั้งแต่ปี 2539  

ปี 2539 - ปัจจุบัน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ปี 2540 - ปัจจุบัน  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ปี 2545 - ปัจจุบัน  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 

ปี 2549 - ปัจจุบัน  บริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย  จำกัด 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  ตั้งแต่ปี 2545 

ในปี 2552 ,ระบบ OHSAS  18001 , ISO 39001:2012 และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)


หัวหน้างานขนส่ง ประจำหน่วยงานศรีราชา (Fleet Supervisor)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี (ศรีราชา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดรถและพนักงานขับรถ เพื่อปฏิบัติการจัดส่งน้ำมัน พร้อมทั้งแจ้งยืนยันให้ฝ่ายวางแผนทราบ
2. ควบคุมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันทางรถยนต์เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัทฯและ
ตามที่กฏหมายกำหนด
3. วางแผนการจัดการเพื่อให้รถบรรทุกน้ำมันมีสภาพพร้อมใช้งานและเข้ารับงานได้ตามจำนวนที่กำหนด
4. ควบคุมการตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกระดับในหน่วยงานให้ทำงานสอดคล้องกับวิธีการทำงานที่กำหนด
5. ควบคุม ทบทวน กำกับ ดูแล การจัดการเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการทำงานขนส่งน้ำมันและเรื่องเส้นทางการขนส่งที่มีอยู่เดิมหรือเส้นทางใหม่ที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงจุดอันตรายใหม่ๆกับพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
6. ควบคุมการทบทวนแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของบริษัท
7. ควบคุมการให้บริการลูกค้า และตรวจสอบความพึงพอใจในการให้บริการ
8. สอบสวนอุบัติเหตุขั้นต้น หรือ ข้อร้องเรียนในการบริการลูกค้าหรือการจัดส่งน้ำมัน
9. ปฏิบัติตามนโยบาย กฏระเบียบและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- วุฒิมัธยมศึกษา ตอนปลาย ขึ้นไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook โดยเฉพาะโปรแกรม GPS
- มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคนกลุ่มมากได้ โดยเฉพาะ พขร.
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถสามารถเขียนและอ่านได้
- มีทักษะความสามารถในการสื่อสารและประสานงานที่ดี โดยเฉพาะกับลูกค้า
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • varinp@pongrawe.com
 • คุณวาริน ผ่องใส
  บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
  บริษัท พงษ์ระวี จำกัด 9/3 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 543, 6250

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : ตรงข้าม BigC คลอง 5 ลำลูกกา
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top