ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

Heading for almost 15 successful years we have been meeting the IT challenges so that our clients can focus on making successful organizations. We understand the competing pressures on your IT solutions. We deliver a great service so that you can deliver a great service to your organization. the tide of threats and planning for the future. We offer a range of on-near-and-off IT-enabled business services that make sure you can.


Software Application Trainer

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 15,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม roll-out ระบบ , 1 ทีมมี 5 คน เพื่อดำเนินกำรสอนกำรใช้งำนและสนับสนุนกำรขึ้นระบบจัดกำร ศูนย์บริกำรและจำหน่ำยของลูกค้ำทั่วประเทศไทย
2. ขอให้คุณสำมำรถเรียนรู้กระบวนกำรทำงำน และใช้งำนระบบได้รวดเร็ว และที่สำคัญสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และเข้ำใจ User ได้ดี
3. สอนการใช้งานระบบ DMS แก่ผู้ใช้งานที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Module ประกอบด้วย (Sales, Parts, Service)
4. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีที่มีข้อติดขัดหรือปัญหา
5. ถ่ายทอดการเอาข้อมูลขยะออกจากระบบตามเงื่อนไข ที่ หัวหน้าทีมสอน
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ไม่จำกัดเพศ
• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / รับนักศึกษาจบใหม่
• สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
• มีความสำมำรถในการถ่ายทอดความรู้โดยการสอนได้ดี
• สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลานาน (ปัจจุบันงดการเดินทาง)
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : K.Pattamawan
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-340-8756
  อีเมล : recruit@infosysasia.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • recruit@infosysasia.com
  • ข้อมูลติดต่อ
  K. Pattamawan
  บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด
  7th Floor, 1000/14 P.B. Tower, Sukhumvit 71, แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สุรศักดิ์

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top