JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,070
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,070

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ทั้งงานด้านก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า & เครื่องกล เช่น คอนโด อาคารสูง โรงงาน ศูนย์ประชุมฯ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและกระตือรือร้นเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

             'บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ทั้งงานด้านก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า & เครื่องกล เช่น คอนโด อาคารสูง โรงงาน ศูนย์ประชุมฯ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและกระตือรือร้นเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ


1.ควบคุมดูแล ประสานงานควบคุมความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการกับคณะกรรมการ ด้านความปลอดภัยที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารโครงการ 2.จัดทำ Project Safety Plan ของโครงการและดำเนินการควบคุม, ตรวจตราเฝ้าระวัง ตามที่กำหนดไว้ในแผนความปลอดภัยโครงการ 3.จัดทำ Safety Hazard Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการขั้นตอนการทำงานของโครงการที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 4.ให้คำแนะนำกฎระเบียบการแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและข้อห้ามอื่น ๆ แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมาหรือคนงาน 5.สำรวจ ตรวจตราบริเวณพื้นที่หน้างาน และรายงานผลเป็น รายงานการตรวจสอบประจำวัน, ประจำสัปดาห์ 6.ควบคุมให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการร่วมกับกรรมการด้านความปลอดภัยของโครงการทุกเดือนและรายงานผลเพื่อให้มีการติดตาม แก้ไขในแต่ละครั้งที่พบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 7.รวบรวมสรุปรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยของโครงการ และให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายบริหารฯ ในเรื่องความปลอดภัย 8.จัดอบรมความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกตามกำหนดตารางเวลา จัดการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่ ในพื้นที่ทำงานและปฏิบัติตาม Projected Safety Plan 9.จัดเก็บข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยและติดตามข้อมูลให้ทันสมัยรวมถึงกฎหมายใหม่ และโดยนำวิธีปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ปฎิบัติการใหม่ๆ มาประกอบการจัดนโยบายและแผนความปลอดภัย 10.จัดเก็บทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเจ็บป่วย ผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, บุคคลผู้ชำนาญ แพทย์ สถิติอุบัติเหตุและการแก้ไขไว้เป็นรายงาน และบันทึกใบรับรอง 11.บันทึกรายงานด้านความปลอดภัยและเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานอย่างละเอียด รวมทั้งรายงานของผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ ตรวจตราความเรียบร้อย, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, อุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ และที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รับทราบแก้ไข และรายงานฝ่ายบริหารให้ทราบความคืบหน้าและมาตรการอย่างต่อเนื่อง 12.สร้างจิตสำนึกเรื่องการบาดเจ็บการป้องกัน/ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน/ลูกจ้างทั้งหมด 13.ตรวจตราและเฝ้าระวังการริเริ่มแผนงานด้านความปลอดภัยในโครงการ 14.ตรวจสอบด้านความปลอดภัยร่วมกับผู้จัดการโครงการไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 15.ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยกับวิศวกรโครงการและเตรียมบันทึกรายละเอียดภาพงานที่ไม่ปลอดภัยและให้คำแนะนำฝ่ายบริหารจัดการ ในเรื่องความไม่ปลอดภัยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 15.แนะนำฝ่ายบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ 16.ประสานงานและเชื้อเชิญกระทรวงแรงงาน, หน่วยดับเพลิง, ตำรวจและผู้แทนหน่วยงานสาธารณูปโภคให้ร่วมเข้าประชุมและให้คำปรึกษา ตามเห็นสมควร 17.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) อู่ตะเพา ชลบุรี

จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) อู่ตะเพา ชลบุรี

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 40,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุมดูแล ประสานงานควบคุมความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการกับคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัยที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารโครงการ
2.จัดทำ Project Safety Plan ของโครงการและดำเนินการควบคุม, ตรวจตราเฝ้าระวัง ตามที่กำหนดไว้ในแผนความปลอดภัยโครงการ
3.จัดทำ Safety Hazard Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการขั้นตอนการทำงานของโครงการที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
4.ให้คำแนะนำกฎระเบียบการแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและข้อห้ามอื่น ๆ แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมาหรือคนงาน
5.สำรวจ ตรวจตราบริเวณพื้นที่หน้างาน และรายงานผลเป็น รายงานการตรวจสอบประจำวัน, ประจำสัปดาห์
6.ควบคุมให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการร่วมกับกรรมการด้านความปลอดภัยของโครงการทุกเดือนและรายงานผลเพื่อให้มีการติดตาม
แก้ไขในแต่ละครั้งที่พบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
7.รวบรวมสรุปรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยของโครงการ และให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายบริหารฯ ในเรื่องความปลอดภัย
8.จัดอบรมความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกตามกำหนดตารางเวลา จัดการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่
ในพื้นที่ทำงานและปฏิบัติตาม Projected Safety Plan
9.จัดเก็บข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยและติดตามข้อมูลให้ทันสมัยรวมถึงกฎหมายใหม่ และโดยนำวิธีปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ปฎิบัติการใหม่ๆ
มาประกอบการจัดนโยบายและแผนความปลอดภัย
10.จัดเก็บทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเจ็บป่วย ผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, บุคคลผู้ชำนาญ แพทย์ สถิติอุบัติเหตุและการแก้ไขไว้เป็นรายงาน และบันทึกใบรับรอง
11.บันทึกรายงานด้านความปลอดภัยและเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานอย่างละเอียด รวมทั้งรายงานของผู้เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบและ ตรวจตราความเรียบร้อย, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, อุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ และที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
รับทราบแก้ไข และรายงานฝ่ายบริหารให้ทราบความคืบหน้าและมาตรการอย่างต่อเนื่อง
12.สร้างจิตสำนึกเรื่องการบาดเจ็บการป้องกัน/ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน/ลูกจ้างทั้งหมด
13.ตรวจตราและเฝ้าระวังการริเริ่มแผนงานด้านความปลอดภัยในโครงการ
14.ตรวจสอบด้านความปลอดภัยร่วมกับผู้จัดการโครงการไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
15.ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยกับวิศวกรโครงการและเตรียมบันทึกรายละเอียดภาพงานที่ไม่ปลอดภัยและให้คำแนะนำฝ่ายบริหารจัดการ
ในเรื่องความไม่ปลอดภัยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
15.แนะนำฝ่ายบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่
16.ประสานงานและเชื้อเชิญกระทรวงแรงงาน, หน่วยดับเพลิง, ตำรวจและผู้แทนหน่วยงานสาธารณูปโภคให้ร่วมเข้าประชุมและให้คำปรึกษา
ตามเห็นสมควร
17.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ประกันสังคม
  ประกันสุขภาพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  เงินโบนัสตามผลงาน
  งานเลี้ยงประจำปี
  เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ตจว.

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr-job@emc.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณทราย
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500 แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 0-2615-6100 ต่อ 6192-7
แฟกซ์. : 0-2615-6198

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 24 รายการ