JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,763
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 2,763

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด (The Bangkok Residence 88 Company Limited) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ได้รับความเชื่อมั่นให้เข้าบริหารจัดการอาคารชุดระดับพรีเมี่ยมมากกว่า 30 โครงการตลอดแนวรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) แต่ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายพื้นที่ใจกลางเมือง เพื่อให้บริการแบบครบวงจร และตอบโจทย์รองรับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงไปกับบริษัท


- ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด - กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM และ HRD ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - กำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรด้าน HRM - กำหนดวางระบบผังโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ - วางระบบ และปรับปรุงการบริหารจัดการระเบียบวินัยพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน - วางระบบโครงสร้างค่าตอบแทน เงินผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน ให้ตรงกับนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลระบบ กำหนดบทลงโทษพนักงาน รวมถึงหน้าที่สอบสวนบันทึกสอบปากคำโดยดำรงอยู่บนความเป็นธรรม - สร้างและถ่ายทอดทักษะความรู้ระบบงานด้าน HRM ให้กับทีมงานในการพัฒนาต่อยอดต่อไป - ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายบุคคลให้เหมาะสมกับงบกลางที่บริษัทฯ จัดสรรไว้ บริหารด้าน HROD - วางระบบโครงสร้างผังตำแหน่งงานและผังโครงสร้างองค์กร ตามนโยบายบริษัทฯ กำหนด - จัดทำแผนการฝึกอบรมตามความจำเป็นให้กับพนักงานแต่ละหน่วยงาน Training Road map - ให้การสนับสนุนแต่ละฝ่าย จัดทำ JD ตามตำแหน่งงานนั้นๆ - จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดโดย KPI และ KBI - ควบคุมกำกับดูแลการทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานประจำปีให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมประเมินและสรรหาวิทยากรภายนอกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน - วางระบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพความก้าวหน้าให้กับพนักงานในองค์กรได้มีความท้าทายงานให้การสนับสนุน - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และสร้างแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน - ให้คำปรึกษาในด้านของการบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงาน - ดูแลกำกับจัดหาสถานที่ประชุมบริษัทฯ และดูแลประสานงานด้านต่างๆ ให้เรียบร้อย

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM และ HRD ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรด้าน HRM
- กำหนดวางระบบผังโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
- วางระบบ และปรับปรุงการบริหารจัดการระเบียบวินัยพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
- วางระบบโครงสร้างค่าตอบแทน เงินผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน ให้ตรงกับนโยบายของบริษัทฯ
- ดูแลระบบ กำหนดบทลงโทษพนักงาน รวมถึงหน้าที่สอบสวนบันทึกสอบปากคำโดยดำรงอยู่บนความเป็นธรรม
- สร้างและถ่ายทอดทักษะความรู้ระบบงานด้าน HRM ให้กับทีมงานในการพัฒนาต่อยอดต่อไป
- ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายบุคคลให้เหมาะสมกับงบกลางที่บริษัทฯ จัดสรรไว้
บริหารด้าน HROD
- วางระบบโครงสร้างผังตำแหน่งงานและผังโครงสร้างองค์กร ตามนโยบายบริษัทฯ กำหนด
- จัดทำแผนการฝึกอบรมตามความจำเป็นให้กับพนักงานแต่ละหน่วยงาน Training Road map
- ให้การสนับสนุนแต่ละฝ่าย จัดทำ JD ตามตำแหน่งงานนั้นๆ
- จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดโดย KPI และ KBI
- ควบคุมกำกับดูแลการทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานประจำปีให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- ร่วมประเมินและสรรหาวิทยากรภายนอกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน
- วางระบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพความก้าวหน้าให้กับพนักงานในองค์กรได้มีความท้าทายงานให้การสนับสนุน
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และสร้างแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน
- ให้คำปรึกษาในด้านของการบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงาน
- ดูแลกำกับจัดหาสถานที่ประชุมบริษัทฯ และดูแลประสานงานด้านต่างๆ ให้เรียบร้อย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความอดทนและความรับผิดชอบในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้ดีมาก***
- มีความกระตือรืนร้นในการเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สามารถคิดงานจากโจทย์ที่มอบหมายได้)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีความรอบคอบ รักษาระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  -เครื่องแบบพนักงาน
  -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  -รางวัลคนเก่งคนดีศรี BR
  -เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
  -ของขวัญวันเกิด
  -วันหยุดพักร้อนประจำปี
  -กิจกรรม CSR, Outing, กีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@thebkkresidence.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เลขที่ 193/47 อาคารเลครัชดา ชั้น 12เอ โซนเอ ถนนรัชดาภิเษก
บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด เลขที่ 193/47 อาคารเลครัชดา ชั้น 12เอ โซนเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02-258-8189 ต่อ 861
แฟกซ์. : 092-2246195 Mobile H

การเดินทาง

ไม่มี
อโศก
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สุขุมวิท
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัทฯ อยู่ในตึกเลครัชดา ใกล้สี่แยกอโศก ฝั่ง Exchange Tower สามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ ราคา 10 บาท โดยนั่งวินฯ ตรงปากซอยสุขุมวิท 16 หรือเดินก็ได้ ซึ่งจะผ่านซอยสุขุมวิท 16 ผ่านโรงแรมมาดูซิ ผ่านตึกคอลัมน์ ผ่านตึก CTI จะถึงตึกเลครัชดา ให้ขึ้นลิฟท์ฝั่ง Low Zone ที่มี 4 ตัว กดลิฟท์ชั้น 12A แต่ให้ลงที่ชั้น 13 พอออกจากลิฟท์ให้ลองมองซ้ายหรือขวาจะมี 4 บริษัทอยู่บนชั้นนี้ บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด อยู่ด้านซ้ายมือ ให้ผู้สมัครกดกริ่งเรียกได้เลยค่ะ
BTS : ลงสถานีรถไฟฟ้าอโศก
MRT: ลงสถานีสุขุมวิท

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 15 รายการ