JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,352
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
06 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 06 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,352

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์    เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียนพันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชนค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์

 • คิดทำเป็นทีมงาน

 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม

 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


ตรวจสอบเนื้อหา ร่างสัญญา แก้ไข ให้ความเห็นเบื้องต้นในการทำสัญญา และจัดทำร่างสัญญาเบื้องต้นให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ อย่างรัดกุมและครอบคุมทางกฎหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในทางแพ่ง อาญา และปกครอง ดำเนินการจดทะเบียนและควบคุมตรจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของสถาบันให้มีความถูกต้อง และทันสมัย ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารและบันทึกคำให้การในการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำรายงานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือความผิดทางวินัย ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย **จำนวน 1 อัตรา**

เจ้าหน้าที่กฎหมาย **จำนวน 1 อัตรา**

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 21,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบเนื้อหา ร่างสัญญา แก้ไข ให้ความเห็นเบื้องต้นในการทำสัญญา และจัดทำร่างสัญญาเบื้องต้นให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ อย่างรัดกุมและครอบคุมทางกฎหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในทางแพ่ง อาญา และปกครอง ดำเนินการจดทะเบียนและควบคุมตรจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของสถาบันให้มีความถูกต้อง และทันสมัย ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารและบันทึกคำให้การในการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำรายงานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือความผิดทางวินัย ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. และเนติบัณฑิตไทยรับรอง
- มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี
- หากมีประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย หรือใบอนุญาตว่าความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้เฉพาะทาง
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อสื่อสาร
- สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน
- มีใบอนุญาตว่าความ
- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office, Email, Internet)

สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
- สามารถทางานภายใต้สภาพความกดดันได้ดี
- มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือ
- มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน กรุณาส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว รูปหน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายใน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ตรี โท เอก)
5. สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
6. ใบอนุญาตว่าความ (ถ้ามี)
7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องส่ง)
8. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
9. หนังสือรับรองผ่านการทำงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
10. สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ไม่ต้องส่ง)
11. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ เกียรติบัตร (ถ้ามี)
12. อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเท่านั้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ http://www.dti.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th หรือ สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 กรณีผู้ที่ส่งใบเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และ ส่งอีกครั้งในวันทดสอบภาคทฤษฎี โดยท่านสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีได้ที่หน้าเว็บไซด์ของสถาบัน ฯ เป็นลำดับต่อไป
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1135
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัครที่เป็นแบบฟอร์มของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=5223&cno2=0&show;= พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนเท่านั้น โดยส่งมาที่ Email: recruitment@dti.or.th หรือ สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลา ราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทุนการศึกษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@dti.or.th
            - recruitment@dti.or.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,2843
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 5 รายการ