ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์    เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียนพันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชนค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์

 • คิดทำเป็นทีมงาน

 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม

 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


เจ้าหน้าที่พัสดุ1 (RWM1)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการทางโลหวิทยาและวัสดุร่วมกับนักวิจัยในการออกแบบและกำหนดกรรมวิธีการผลิต ต้นแบบชิ้นส่วน ผลิตชิ้นส่วน ทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และงานความปลอดภัยทางวิศวกรรมกำหนด จัดทำแผนการผลิต แผนการบำรุงรักษา เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุในความรับผิดชอบ ให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนโครงการวิจัย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนโครงการและส่วนงานอื่น ๆ ตามขอบเขตที่ส่วนงานรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
2.1 การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ์ :
• ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงานรวม 3 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
2.2 ทักษะ/ความรู้เฉพาะทาง :
• ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารพัสดุ การควบคุม การจัดทำบัญชีคุมพัสดุ การจัดเก็บพัสดุ การโอน การยืม การส่งซ่อม การส่งคืน การจัดส่ง การบรรจุหีบห่อ การจำหน่าย การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านพัสดุ เช่น ERP, SAP, Odooอื่น ๆ
• หลักการในการจดจำชื่อพัสดุ รุ่น/แบบ/ชนิด ของพัสดุตำแหน่งที่เก็บ ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
• หลักการพัฒนาโปรแกรม Ms-Access , Odoo - ERP
• ด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet)เน้น Ms-Access และ Ms-Excel
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารพัสดุ สายช่าง
• ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ ปานกลาง)
2.3 สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
• มีความซื่อสัตย์
• มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
• ความเฉลียวฉลาด (IQ สูง)
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-980-6688 ต่อ 1133
  อีเมล : recruitment@dti.or.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  HR
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top