JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,096
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,096

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด (Thaiace Capital Company Limited.) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทไทยเอซกรุ๊ป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่างๆมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะด้านรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์รับจ้างสาธารณะ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 288 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายการให้บริการทางด้านสินเชื่อและให้บริการทางด้านการเงินอย่าง ครบวงจร และตอบสนองตรงตามความต้องการ ที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า รูปแบบแพคเก็จการให้บริการคือ สินเชื่อบ้านที่ดิน สินเชื่อคอนโดมิเนียม สินเชื่อโรงงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ส่วนขยายในอนาคตภายในปี พ.ศ.2554 นี้ บริษัทมีโครงการที่จะขยายการบริการทางด้านสินเชื่อเพิ่มเติมในส่วนของ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต ในอนาคต วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อ เป้าหมาย - มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว ทันสมัย - มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ - มุ่งมั่นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า - มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ - มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนและก้าวหน้า'บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด (Thaiace Capital Company Limited.) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทไทยเอซกรุ๊ป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่างๆมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะด้านรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์รับจ้างสาธารณะ บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 288 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายการให้บริการทางด้านสินเชื่อและให้บริการทางด้านการเงินอย่าง ครบวงจร และตอบสนองตรงตามความต้องการ ที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า รูปแบบแพคเก็จการให้บริการคือ สินเชื่อบ้านที่ดิน สินเชื่อคอนโดมิเนียม สินเชื่อโรงงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ส่วนขยายในอนาคตภายในปี พ.ศ.2554 นี้ บริษัทมีโครงการที่จะขยายการบริการทางด้านสินเชื่อเพิ่มเติมในส่วนของ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อบัตรเครดิต ในอนาคต วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อ เป้าหมาย - มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว ทันสมัย - มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ - มุ่งมั่นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า - มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ - มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนและก้าวหน้า


- ตรวจสอบหรือตรวจทานรายงานบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตรวจสอบ - ตรวจสอบหรือตรวจทาน รายงานบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตรวจสอบ - กำหนดมูลค่าทรัพย์สิน นำเสนอรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์และธุรการ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกระบวนการการทำงานหรือนโยบายของบริษัท สรุปผลและรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ - รวบรวมปัญหาการทำงานต่างๆประจำวัน สรุปผล และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าแผนกประเมินหลักทรัพย์(ด่วน)

หัวหน้าแผนกประเมินหลักทรัพย์(ด่วน)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ),กรุงเทพมหานคร (เขตสะพานสูง),กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบหรือตรวจทานรายงานบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตรวจสอบ
- ตรวจสอบหรือตรวจทาน รายงานบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการตรวจสอบ
- กำหนดมูลค่าทรัพย์สิน นำเสนอรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์และธุรการ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกระบวนการการทำงานหรือนโยบายของบริษัท สรุปผลและรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
- รวบรวมปัญหาการทำงานต่างๆประจำวัน สรุปผล และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างสำรวจ หรือปริญญาตรี
- มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และขยัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทนต่อแรงกดดันต่างๆได้ดี
- เพศชายอายุมากกว่า 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารและไม่มีโรคประจำตัว
- มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ใบประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ (เป็นอย่างน้อย)
- เคยผ่านงานประเมินค่าทรัพย์สิน หรืองานประเมินค่าทรัพย์สิน ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- เคยผ่านตรวจสอบหลักทรัพย์ หรืองานประเมินค่าทรัพย์สิน ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- เคยผ่านงานการติดต่อสถานที่ราชการ ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ รู้เส้นทางการเดินทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ประกันสังคม
  - โบนัสประจำปี
  - ปรับเงินเดือนประจำปี
  - เงินรางวัลตั้งใจทำงาน
  - ชุดฟอร์มบริษัท ฟรี
  - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ(งานแต่งงาน,งานฌาปนกิจ,เยี่ยมไข้)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@thaiace.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 555 ถ.นวมินทร์ (ระหว่างซอย นวมินทร์ 52-54)
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด 555 ถ.นวมินทร์ (ระหว่างซอย นวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
โทร. 027442313
แฟกซ์. : 023791166

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 36 รายการ