บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

 • 4350

Central Pattana Public Company Limited (CPN) is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :


Production Manager

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 พ.ย. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ควบคุมการ PRODUCTION งานโฆษณาทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และ MULTIMEDIA ออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้า ZONEร้านค้า, สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่อยู่ในความดูแล เพื่อช่วยบริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร ลาพักร้อน เป็นต้น
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • คุณสมบัติ


  การศึกษา


  ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


  อื่นๆ


  - เคยปฏิบัติงานในสายงานสื่อโฆษณา EX. AGENCY + ขาย MEDIA หรือสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย 5 ปี

  - มีความสามารถเขียน SCRIPT  งานโฆษณาจัดวาง ARTWORK ได้

  - มีความรู้พื้นฐาน กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียเป็นอย่างดี 


  - แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN
999/9 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.cpn.co.th/job.aspx?menu=Available_Position
โทร. 026675555 ต่อ 1704-1709 แฟกซ์. 0-2264-5591
อีเมล recruitment@cpn.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 62


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
81 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน