เกี่ยวกับเรา

"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"


เจ้าหน้าที่การตลาด (NON-MOTOR) (สาขาอุดรธานี)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง),อุดรธานี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤติ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งวางแผนการตลาดให้สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์
2.เสาะแสวงหาช่องทางการตลาดและนำเสนอโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการนั้น ๆ อย่างใกล้ชิด
3.เสริมสร้างและผลักดันยอดขายด้านการประกันภัย Motor และ Non – Motor ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยผ่านกลุ่มพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ไฟแนนซ์ ดีลเลอร์ ตัวแทน และบุคคลทั่วไป ฯลฯ
4.เผยแพร่ สร้างสัมพันธภาพ และภาพลักษณ์อันดีของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างแพร่หลายและยั่งยืนแก่กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน และสาธารณชนทั่วไป โดยผ่านสื่อกลางทุกระบบในพื้นที่ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
5.กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสนใจในการประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความภักดีต่อบริษัท
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทันต่อสถานการณ์
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผล
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
(ต้องการคนพื้นที่ บึงกาฬ)
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอลินดา
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0 2129 7384
  อีเมล : alindai@viriyah.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  121/28,121/65 อาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top