เกี่ยวกับเรา

"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-รับสำนวนคดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว และคัดแยกสำนวนส่งสำนักงานทนายความนอกดำเนินการ
-ออกหนังสือทวงถาม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำเลย และสืบหาที่อยู่และที่ตั้งของทรัพย์สินของลูกหนี้หรือจำเลยในคดี
-ติดต่อประสานงานกับศาล และกรมบังคับคดี หรือจำเลย เพื่อรับเงิน / เช็คค่าเสียหายในคดี
-จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน พร้อมจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อยื่นคำร้อง คำแถลง และเอกสารอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการต่อศาล และกรมบังคับคดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบรับทราบคำสั่งศาล
-ตั้งเรื่องเพื่ออายัดเงิน / สิทธิ์ของลูกหนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามคำสั่งศาล ดำเนินการในชั้นบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ายึดทรัพย์ของจำเลย และดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่นำยึดตามนัดหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี
-แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่จะเลย
-ยื่นคำแถลงขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาล และยื่นขอรับชำระหนี้ต่อศาลในคดีล้มละลาย พร้อมทั้งนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการติดตามในคดีส่งบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 -รับสำนวนคดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว และคัดแยกสำนวนส่งสำนักงานทนายความนอกดำเนินการ
-ออกหนังสือทวงถาม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำเลย และสืบหาที่อยู่และที่ตั้งของทรัพย์สินของลูกหนี้หรือจำเลยในคดี
-ติดต่อประสานงานกับศาล และกรมบังคับคดี หรือจำเลย เพื่อรับเงิน / เช็คค่าเสียหายในคดี
-จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน พร้อมจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อยื่นคำร้อง คำแถลง และเอกสารอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการต่อศาล และกรมบังคับคดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบรับทราบคำสั่งศาล
-ตั้งเรื่องเพื่ออายัดเงิน / สิทธิ์ของลูกหนี้ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามคำสั่งศาล ดำเนินการในชั้นบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้ายึดทรัพย์ของจำเลย และดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่นำยึดตามนัดหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดี
-แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่จะเลย
-ยื่นคำแถลงขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาล และยื่นขอรับชำระหนี้ต่อศาลในคดีล้มละลาย พร้อมทั้งนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการติดตามในคดีส่งบริษัท
 
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - สวัสดิการค่าคลอดบุตร
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  - เครื่องแบบพนักงาน
  - สวัสดิการเงินกู้
  - สวัสดิการงานศพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์
  - เงินโบนัสประจำปี
  - เงินออมเกษียณอายุ
  - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • jobs@viriyah.co.th
 • ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  121/28,121/65 อาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top