เกี่ยวกับเรา

เป็นเวลาเกือบ 40  ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ไทยยูเนี่ยนถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานกว่า 46,000 ตำแหน่งทั่วโลก ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า และแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ  หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค (UN Global Compact) และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) รวมทั้งเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์  (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในปี 2557 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร และในปี 2558 ก็ได้ร่วมอยู่ในดัชนีเดียวกันเป็นปีที่สองด้วยคะแนนรวมที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 67% จากการดำเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา(สิงหนคร)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานในแผนก รับรับวัตถุดิบ คัดไซส์ ทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและมีประสิทธิภาพตรงตามที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน
คุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ ตลอดจนสอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน สอดคล้อง
ตามข้อกำหนดกฎหมาย ความปลอดภัยของอาหาร ความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. วิเคราะห์ ทวนสอบ และควบคุม ดูแล   ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการผลิต จากกระบวนการผลิต เพื่อให้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการคำนวณต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล คำนวณและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต ต้นทุน จำนวนวัตถุดิบ ประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ผลิตทั้งหมดตั้งแต่จุดรับวัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อส่งต่อในการคำนวณต้นทุน
5. ประสานงานภายในหน่วยงานด้านข้อมูลการผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์การผลิตที่ทันสมัย
6. ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนงานผลิตแผนก รับวัตถุดิบ คัดไซส์ ทั้งหมดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 7
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 7 ปี ขึ้นไป
ความสามารถพิเศษ/ทักษะ สามารถใช้โปรแกรม MS officeได้อย่างดี,การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี,วางแผน
การผลิต (ปัจจัยการผลิต, ความสามารถในการผลิต-Capacity),ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
ประวัติการฝึกอบรม การคำนวณต้นทุน, ภาวะการเป็นหัวหน้างาน,ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย เช่น ISO 9001, HACCP, GMP,
ISO 14001 และระบบมาตฐานด้านอาหารต่างๆ, จป.หัวหน้างาน
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  สวัสดการหอพัก/ค่ารักษาพยาบาล/ยูนิฟอร์ม/เงินช่วยเหลือต่าๆ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : วราภรณ์ อัคนิตย์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 093-5766913
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณนฤวรรณ , คุณสถิตย์พงษ์
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top