JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
5,642
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 5,642

เกี่ยวกับเรา

วิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง (Construction Manager : CM) โดยให้คำปรึกษา ให้บริการบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างทุกแขนง เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเจ้าของโครงการ ทั้งด้านคุณภาพ เวลาในการดำเนินงานและงบประมาณ\\\'วิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง (Construction Manager : CM) โดยให้คำปรึกษา ให้บริการบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างทุกแขนง เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเจ้าของโครงการ ทั้งด้านคุณภาพ เวลาในการดำเนินงานและงบประมาณ


ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน - ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว - ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง - ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง - ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง -พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็นและแนะนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบ -เสนอสั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย - ตรวจสอบและสั่งการให้ช่างเทคนิคจัดทำบัญชีปริมาณและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพไว้แล้ว ทั้งที่นำไปก่อสร้างแล้วและยังมิได้นำไปก่อสร้าง - ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Exps. 6 - 10 ปี)

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Exps. 6 - 10 ปี)

รายละเอียดงาน

10 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน
- ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
- ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
-พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็นและแนะนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบ
-เสนอสั่งหยุดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย
- ตรวจสอบและสั่งการให้ช่างเทคนิคจัดทำบัญชีปริมาณและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพไว้แล้ว ทั้งที่นำไปก่อสร้างแล้วและยังมิได้นำไปก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปริญญาตรี วิศวกรรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรืองานที่ปรึกษาโครงการ 6 - 10 ปี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี (ระดับสามัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถไปปฏิบัติงานประจำโครงการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ 

สวัสดิการ

  • ประกันชีวิต
  • ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ประกันสังคม
  • ทุนการศึกษา
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ค่าที่พัก (เฉพาะต่างจังหวัด), รางวัลการทำงานนาน, สัมมนาพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินโบนัส ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@pps.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณปิยนันท์
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทร. 027182785 ต่อ 108

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 30 รายการ