JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
2,257
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,257

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษา วางระบบ พัฒนารวมถึงการรับบริหารจัดการ (Outsourcing) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการและคำปรึกษาในลักษณะที่เรียบง่าย (Simple) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และสามารถปฏิบัติได้จริง (Practical) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถบริหารจัดการ และนำทรัพยากรบุคคลที่มีภายในองค์กรไปทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกองค์กรของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในงานด้านสนับสนุนธุรกิจหลักอื่นๆ อาทิ การจัดหากำลังคนในด้านต่างๆ การบริหารจัดการ (Outsourcing) งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สวนหย่อม งานขับรถ และงานบริหารจัดการระบบขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและบริการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษา วางระบบ พัฒนารวมถึงการรับบริหารจัดการ (Outsourcing) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการและคำปรึกษาในลักษณะที่เรียบง่าย (Simple) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และสามารถปฏิบัติได้จริง (Practical) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าสามารถบริหารจัดการ และนำทรัพยากรบุคคลที่มีภายในองค์กรไปทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกองค์กรของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในงานด้านสนับสนุนธุรกิจหลักอื่นๆ อาทิ การจัดหากำลังคนในด้านต่างๆ การบริหารจัดการ (Outsourcing) งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สวนหย่อม งานขับรถ และงานบริหารจัดการระบบขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและบริการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


-ตำแหน่งงาน 1. แรงงานช่างเชื่อม (ประเภทเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ) 2. แรงงานซ่อมเครื่องจักรภายใน โรงปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี คุณสมบัติ 1. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานการทำงานด้วยความปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล 2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 3. มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือเชื่อม เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือกล และเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการเชื่อม เช่น การออกแบบรอยต่อ การเตรียมแนวเชื่อม การประกอบรอยต่อ การทำ ความสะอาดรอยต่อ การอุ่นชิ้นงาน การเดินแนวเชื่อมแบบต่างๆ เป็นต้น 5. ผ่านการทดสอบรับรองความรู้ของช่างประกอบ (Knowledge Test) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 6. ผ่านการทดสอบรับรองฝีมือช่างประกอบ (Skill Test) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือในงานอุตสาหกรรม **ขอบเขตและหน้าที่การปฏิบัติงาน** ปฏิบัติงานในฐานะช่างเชื่อม ภายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสาน การตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ตามกรรมวิธีการเชื่อมที่กำหนด 1. จัดเตรียมและรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยรายการเบิกและรายการคืนวัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในเชื่อมแต่ละงาน รายละเอียดในการปฏิบัติ พร้อมส่งมอบงานให้หัวหน้างาน เพื่อใช้สำหรับประกอบการวางแผนงาน 3. ปฏิบัติงานเชื่อมตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 4. จัดวางอุปกรณ์งานเชื่อมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย และจัดเก็บอุปกรณ์และซากวัสดุจากงาน เชื่อม หรืองานซ่อมให้เรียบร้อยทันทีหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ หรือในแต่ละกะทำงานต่อเนื่อง 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ทำงาน : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี (โรงงาน 3) วันปฏิบัติงานปกติ : จำนวน 5 วัน/สัปดาห์ (ทำงาน 22 วัน/เดือน) วันหยุด : ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง เวลาปฏิบัติงานปกติ : จำนวน 8 ชั่วโมง/วัน (ทำงานนอกเวลาจ่ายเป็น OT) ระยะเวลาสัญญาจ้าง : 1 ปี (พิจารณาต่อสัญญาปีต่อปี) / มีโอกาสได้ปรับเป็นพนักงานประจำ **สวัสดิการ** - เงินเดือน 15,400 บาท/เดือน - เครื่องแบบพนักงาน - ประกันชีวิต - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเกื้อ นากระโทก บริษัท เอชาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 081-8505500 , 02- 2539680-2 ต่อ 105 หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail : kua.hrpro@gmail.com หรือคุณมนัสชนก เคราะห์ดี (ทราย) โทรศัพท์ 02-253-9680-3 ต่อ 113 , 083-297-8897 E-mail: sai.hrpro@gmail.com

ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมเครื่องจักรภายใน โรงปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี

ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมเครื่องจักรภายใน โรงปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี

รายละเอียดงาน

13 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,500
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ตำแหน่งงาน
1. แรงงานช่างเชื่อม (ประเภทเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ)
2. แรงงานซ่อมเครื่องจักรภายใน โรงปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี

คุณสมบัติ
1. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานการทำงานด้วยความปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
3. มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือเชื่อม เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือกล และเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการเชื่อม เช่น การออกแบบรอยต่อ การเตรียมแนวเชื่อม การประกอบรอยต่อ การทำ ความสะอาดรอยต่อ การอุ่นชิ้นงาน การเดินแนวเชื่อมแบบต่างๆ เป็นต้น
5. ผ่านการทดสอบรับรองความรู้ของช่างประกอบ (Knowledge Test) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6. ผ่านการทดสอบรับรองฝีมือช่างประกอบ (Skill Test) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
7. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือในงานอุตสาหกรรม

**ขอบเขตและหน้าที่การปฏิบัติงาน**
ปฏิบัติงานในฐานะช่างเชื่อม ภายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับงานเชื่อม เช่น การเชื่อมประสาน การตัดโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ตามกรรมวิธีการเชื่อมที่กำหนด
1. จัดเตรียมและรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยรายการเบิกและรายการคืนวัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในเชื่อมแต่ละงาน รายละเอียดในการปฏิบัติ พร้อมส่งมอบงานให้หัวหน้างาน เพื่อใช้สำหรับประกอบการวางแผนงาน
3. ปฏิบัติงานเชื่อมตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
4. จัดวางอุปกรณ์งานเชื่อมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย และจัดเก็บอุปกรณ์และซากวัสดุจากงาน
เชื่อม หรืองานซ่อมให้เรียบร้อยทันทีหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ หรือในแต่ละกะทำงานต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ทำงาน : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี (โรงงาน 3)
วันปฏิบัติงานปกติ : จำนวน 5 วัน/สัปดาห์ (ทำงาน 22 วัน/เดือน)
วันหยุด : ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง
เวลาปฏิบัติงานปกติ : จำนวน 8 ชั่วโมง/วัน (ทำงานนอกเวลาจ่ายเป็น OT)
ระยะเวลาสัญญาจ้าง : 1 ปี (พิจารณาต่อสัญญาปีต่อปี) / มีโอกาสได้ปรับเป็นพนักงานประจำ


**สวัสดิการ**
- เงินเดือน 15,400 บาท/เดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเกื้อ นากระโทก บริษัท เอชาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ 081-8505500 , 02- 2539680-2 ต่อ 105 หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail : kua.hrpro@gmail.com

หรือคุณมนัสชนก เคราะห์ดี (ทราย) โทรศัพท์ 02-253-9680-3 ต่อ 113 , 083-297-8897 E-mail: sai.hrpro@gmail.com

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเกื้อ นากระโทก บริษัท เอชาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ 081-8505500 , 02- 2539680-2 ต่อ 105 หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail : kua.hrpro@gmail.com

หรือ คุณมนัสชนก เคราะห์ดี (ทราย) โทรศัพท์ 02-253-9680-3 ต่อ 113 , 083-297-8897 E-mail: sai.hrpro@gmail.com

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ,ชุดยูนิฟอร์ม,เงินปรับประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - porranee.hrpro@gmail.com
            - sai.hrpro@gmail.com
            - naruemonnusato@gmail.com
            - anuchit_hrpro@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณภรณี สิทธิมาศเจริญ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 022539680 ต่อ 103
แฟกซ์. : 022539687

การเดินทาง

ไม่มี
ชิดลม
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 3 รายการ