เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินมากว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมาได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาควิสัยทัศน์ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ด้วยสร้างสรรค์การผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ


ตรวจสอบภายในและสาขาธนาคาร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน:

ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี
ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจสอบ
ควบคุมและตรวจสอบโครงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่วางไว้
จัดทำแผนเสนอโครงการตรวจสอบ หนังสือแจ้งตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน กระดาษทำการ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆในธนาคาร
สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ
สอบทานกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป
พัฒนาตัวเองและผู้ตรวจสอบภายใต้ความดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและธุรกรรมของธนาคาร
เป็นตัวแทนฝ่ายในการประชุมภายในและภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และธนาคารแห่งประเทศไทย
ศึกษาและปฏิบัติตามกฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบ จรรยาบรรณของพนักงานรวมทั้งนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร กฏเกณฑ์ของทางการให้เข้าใจเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
งานตรวจสอบพิเศษ หรือ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะเฉพาะ:

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ 3 ปี ขึ้นไป)
ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี การเงิน สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Certifications in Audit เช่น CIA, CPA, CISA, CPIAT (ถ้ามี)
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การสอนงานและการทำงานเป็นทีม
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์ เก็บความลับ รับผิดชอบงาน
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารได้ดี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไทย
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  Provident Fund
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • recruitment@tcrbank.com
 • ทีมสรรหาบุคลากร (Recruitment@tcrbank.com)
  บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  121/77 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก เเขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไทย

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : ไทย
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top