บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

 • 140

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างองค์กรมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารชั้นแนวหน้าของประเทศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตต่อไป


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่โดยสังเขป
  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่องาน รับและโอนสายโทรศัพท์ รับเรื่องและติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเอกสารและจดหมายเข้าเพื่อคัดแยกสำหรับแจกจ่ายต่อไป อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับเช็ค-วางบิล และผู้มาสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณที่ต้อนรับแขก ดูลงานพิมพ์และงานเก็บเอกสาร อำนวยความสะดวกทั่วไป

  รายละเอียดลักษณะงาน
  1. รับและโอนสายโทรศัพท์ภายในและภายนอกให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
  2. ต้อนรับและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานให้กับผู้ที่มาติดต่อ
  3. ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการวางบิล รับเช็ค
  4. รับเอกสาร / จดหมายเข้าแยกประเภทและฝ่ายรวมถึงประสานงานแจ้งให้หน่วยงานนั้นๆทราบ
  5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและแจ้งให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ต้อนรับแขกเมื่อเกิดความสกปรก
  6. จัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการทำงานภายในหน่วยงาน
  7. เผยแพร่ข่าวสารที่มีประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันและจัดทำบอร์ดแสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัส,ปรับเงินเดือนประจำปี,เบี้ยขยัน,เงินกู้,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม,ค่ารักษาพยาบาล,ชุดยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 28
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • คุณสมบัติทางอารมณ์


  1. รักงานบริการ


  2. มนุษยสัมพันธ์ดี


  3. มองโลกเชิงบวก (คิดบวก)


  4. มีไหวพริบ  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


  5. ต้องการความก้าวหน้า


  6. มีน้ำใจ / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


  7. ทำงานนอกเวลาได้


  8. ขยัน อดทน  มุ่งมั่น  ไม่เกี่ยงงาน


  9. ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


  10. ชอบการทำงานเป็นทีม ***


   


  คุณสมบัติด้านทักษะ


  1. MICROSOFT  OFFICE


  2. INTERNET


  3. เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ (ทั่วไป)


  4. พิมพ์ดีด

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
คุณอมร
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
88/88 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.tekacon.com
โทร. 02-965-9995 ต่อ 587
อีเมล hr@tekacon.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 33


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 28
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน